När behöver du registrera din livesändning hos Myndigheten för press, radio och tv?

När du på biblioteket livesänder en sagostund eller föreläsning över Facebook eller Youtube så behöver du i de flesta fall registrera denna sändning hos Myndigheten för press, radio och tv. I artikeln förklarar Helena Dal från myndigheten vad som gäller och hur man ska gå till väga.

Sändningar av webb-tv kräver inget tillstånd men vissa typer av sändningar ska registreras hos Myndigheten för press, radio och tv (förkortat MPRT). Det gäller exempelvis när arrangemang sänds live till allmänheten vid en förbestämd tid. Det som ska registreras är ett namn på sändningarna (en så kallad sändningsbeteckning) och en ansvarig utgivare. Man behöver bara registrera sig en gång för att göra en viss typ av livesändningar under en sändningsbeteckning, inte för varje sändningstillfälle.

Ni ska registrera era sändningar om dessa är:

  • riktade till allmänheten
  • avsedda att tas emot med tekniska hjälpmedel (exempelvis med en smartphone)
  • direktsändningar eller förinspelade program (om starttidpunkten och innehållet inte kan påverkas av mottagaren).

Om ni inte sänder live eller ”tablåsänt” behöver sändningen inte registreras. Om ni bara lägger upp förinspelade klipp som kan laddas ner, eller tittas på, när som helst, så behöver ni inte göra något. Sändningstidpunkten måste inte vara aviserad i förväg, även om den oftast är det.

En föranmälan innebär inte i sig att sändningarna inte är riktade mot en allmänhet och undantagna registreringsplikt, det avgörande är istället om vem som helst hade kunnat anmäla sig.  

Scenarion

Nedan följer några olika scenario som förhoppningsvis tydliggör om sändningen behöver registreras hos myndigheten. 

Författarsamtal med sittande publik och allmän inbjudan som också livesänds för andra på Facebook live?

Ja, detta ska registreras då det är riktat till allmänheten.

En sagostund utan publik som direktsänds på bibliotekets Youtubekanal? Biblioteket har gjort reklam för sagostunden innan. 

Om det har aviserats att den ska sändas under en viss tid så måste den registreras.

En digital fantasybokcirkel som träffas en gång i veckan och diskuterar en aktuell bok? Cirkeln är öppen för allmänheten men man måste föranmäla sig innan. 

Ja, denna måste registreras om det är angivet en viss tid för bokcirkeln.

Ett livesänt föredrag endast för föranmälda deltagare? Alla är välkomna men man måste ha anmält sig innan och fått en lösenkod för att komma in.

Ja, denna livesändning behöver registreras då det är riktat mot allmänheten. 

En livesändning för anställda på intranätet? Alla anställda i kommunen har fått informationen och kan titta. 

Nej, då denna inte är öppen för allmänheten. 

En hybridkonferens som också livesänds för anmälda deltagare som inte kan vara på plats?  Den är endast marknadsförd mot målgruppen bibliotekarier och är inte öppen för alla. 

Nej, då denna inte är öppen för allmänheten.

En livesändning för en förskoleklass där biblioteket visas upp och introduceras på distans?  

Nej, då denna inte är öppen för allmänheten. 

Ansvarigt utgivarskap

Det är bara en person som kan vara ansvarig utgivare då det är utgivaren som är ensam ansvarig om något yttrandefrihetsbrott begås i sändningen, till exempel hets mot folkgrupp, förtal eller förolämpning. Det gäller exempelvis när arrangemang sänds live till allmänheten vid en förbestämd tid. 

Det som ska registreras är ett namn på sändningarna (en så kallad sändningsbeteckning) och en ansvarig utgivare. Utgivaren ska därför ha rätt att bestämma över innehållet i sändningen så att inget sänds eller publiceras mot hens vilja. Det ska alltså vara praktiskt möjligt för utgivaren att granska det som ska sändas. Även om utgivaren väljer att delegera viss granskning till medarbetare är det alltid hen som ensam bär ansvaret.

Hur gör man om den registrerade utgivaren är sjuk vid livesändningstillfället? Som utgivare kan du utse en ställföreträdande utgivare som då måste godkännas av den som sänder. En ställföreträdande utgivare anmäls på samma sätt som den ordinarie utgivaren.

Digiteket har även skrivit om ämnet tidigare:

Registrering av livesändningar på nätet?