Gå direkt till innehållet

När Annie Ernaux fick Nobelpriset i litteratur och över 40 000 visningar på Wikipedia

För att Wikipedia ska vara användbart krävs eldsjälar. Lisbeth är en av dem. Genom sina pusselbitar bidrar hon till det stora uppslagsverket. Hon ligger bland annat bakom den svenska artikeln om Annie Ernaux – som var den första informationen många hittade när de letade information om den nyblivne Nobelpristagaren. Victoria Lagerkvist på Regionbibliotek Sörmland har träffat Lisbeth.

Det är torsdag 6 oktober 2022. Svenska Akademien har just tilldelat Nobelpriset i litteratur till den franska författaren Annie Ernaux. På biblioteken plockas böckerna fram – och lånas snabbt ut. I sociala medier frontar de bibliotekarier som läst något av årets Nobelpristagare glatt med detta. Jag läser på Wikipedia att det finns sju böcker översatta till svenska.

Drygt en månad senare får jag nys om Lisbeth. I ett samtal med Sofie Jansson, som var med och startade projektet kvinnliga huvudpersoner på Wikipedia, får jag reda på att det är Lisbeth vi kan tacka för att det på Wikipedia finns en utökad artikel om just Annie Ernaux, och om flera andra kvinnliga franskspråkiga författare. Visst behövs det litteraturkännare och vetgiriga litteraturälskare som redigerar på Wikipedia tänker jag, och kontaktar Lisbeth.

Så Lisbeth, hur kommer det sig att du engagerat dig på Wikipedia?

Jag har alltid varit intresserad av litteratur och är sedan barndomen en läsande person. Jag är också van att söka information i olika källor, både för vetenskap och allmän omvärldsbevakning.  

2017 läste jag en intressant artikel i Biblioteket i fokus som handlade om en skrivstuga i Göteborg och projektet Kvinnliga huvudpersoner på Wikipedia. Projektets syfte var dels att få fler kvinnor att publicera material på Wikipedia, dels att uppmärksamma och skriva om kvinnliga författare. Så jag blev mycket intresserad och tänkte att efter min pension vore detta något jag gärna ville ägna mig åt. Jag blev pensionär samma år, tog kontakt med skrivstugan och mötte en välkomnande grupp med erfarna så kallade wikipedianer, och även andra nyfikna och entusiastiska personer i olika åldrar. Med lite hjälp kunde jag omgående börja förbättra och skriva nya artiklar. Jag har sedan dess blivit skrivstugan och projektet trogen.

Vad betyder skrivstugan för dig?

Det bereder mig stort nöje och tillfredsställelse att bidra till att göra befintlig kunskap om kvinnliga författare och kvinnliga huvudpersoner lättillgänglig för fler. Jag är också tacksam över att ha förmånen att få tillhöra en skrivstuga där vi får hjälp och stöd av varandra, inte minst vad gäller de datatekniska funktionerna. Mångåriga och erfarna wikipedianer betyder mycket för att upprätthålla entusiasmen och ge stöd för en god kvalitet i det som publiceras.

Hur väljer du ut vilka författarskap du ska skriva om?

Det är ganska slumpvis som jag valt vilka författare jag vill skriva om. I början botaniserade jag i egna bokhyllan eller bland böcker jag lånade på biblioteket och kollade sen om det fanns artiklar i svenska Wikipedia. Om de saknades helt var det ju bara att nyskriva, och annars var det ofta korta artiklar som kunde byggas ut.

Ganska ofta finns det Wikipediaartiklar på andra språk som man kan direktöversätta och sen ange detta i artikeln på svenska. Men jag tycker det är intressantare att istället gå till de källor som anges i den föreliggande texten och söka fram relevanta data därifrån för att komplettera med det som går att få fram i svenska källor.

Man behöver förstås inte alls ha läst verk av de författare som man skriver om. Men jag tycker det är trevligt att åtminstone ha läst någon av författarens böcker. Ofta blir man, vad ska man säga, så impregnerad av det man läser om författarens olika boktitlar att man sen är osäker på om man har läst dem eller ej. 

Eftersom jag läst franska under skoltiden och någorlunda kan tillgodogöra mig texter på franska tycker jag det är roligt att just leta upp författare som skriver på franska och där det finns något eller några verk i svensk översättning. Det var nog så jag hittade artikeln om Annie Ernaux som jag byggde ut 2020. Jag har skrivit artiklar om flera andra kvinnliga franskspråkiga författarskap också, bland annat Ágota Kristóf.

Berätta lite mer om artikeln om Annie Ernaux!

Vad gäller artikeln om Annie Ernaux hade jag alldeles innan tillkännagivandet av Nobelpriset varit inne i artikeln igen och lagt till något om en nyöversättning, men känt mig nöjd i övrigt med artikeln. Det var såklart jätteroligt att veta hur jag genom artikeln kunde göra kunskapen om författaren lättillgänglig för alla intresserade! 

Det finns en statistikfunktion som visar en jättepeak för artikeln den sjätte oktober och nästföljande dagar.

Som med alla andra artiklar i Wikipedia så äger man inte sin text utan det finns hela tiden möjlighet för andra att gå in och lägga till eller korrigera i texten, men vad jag kan se är det inte så mycket som förändrats.  

Men skriver du bara om författare?

Förutom att skriva om kvinnliga författare så har jag skrivit om en kvinnlig konstnär och om flera kvinnliga huvudpersoner i litteraturen. För att skriva om de senare tror jag nästan att man måste ha läst de aktuella verken för att det ska bli trovärdigt. För mig, och generellt för Wikipediaskribenter, är det viktigt att allt som skrivs är källbelagt, gärna från flera olika källor, och inte minst om man hänvisar till recensioner och intervjuer.   

Använder du biblioteket till något?

När jag skriver i Wikipedia så använder jag mig såklart av bibliotekens service. Dels genom att ha tillgång till Alex och källor till dess artiklar, dels genom tillgång till diverse litteratur- och andra lexikon, biografier, för- och efterord till bokutgåvor, tidskrifter och den aktuella författarens verk.

Artikeln om Annie Ernaux var 6 oktober 2022 den mest lästa artikeln på svenskspråkiga Wikipedia med 40 686 visningar.

Puffbild: Annie Ernaux av Lucas_Destrem Creative Commons Erkännande-DelaLika 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)

Victoria Lagerkvist arbetar med regional biblioteksverksamhet och läsfrämjande på Biblioteksutveckling Sörmland.

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt artikeln.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.