MIK 2.0 – Unescos ramverk uppdaterat!

Många svenska folkbibliotek arbetar med olika aspekter av MIK, medie- och informationskunnighet, men vad är det egentligen och vad för kunnigheter ingår egentligen i begreppet? Unesco har nu precis uppdaterat det stora ramverket som definierar termen och Digiteket tar en titt på vad som är nytt.

Uppdaterad: 12/10 2021

MIK som begrepp har sitt ursprung i en av Unescos formulerade läroplan- och undervisningsmodell där handboken Media and Information Literacy Curriculum for Teachers får ses som den definierande utgångspunkten. I Sverige har den svenska översättningen från 2011 stått som utgångspunkt för modellen som först framförallt kom att användas i skolans värld men som nu också spridits och används av andra samhällsaktörer med intresse för frågorna som till exempel bildningsförbund och inte minst biblioteken. 

Glädjande är nu att Unesco har uppdaterat ramverket för att anpassa det efter de senaste årens nya utmaningar, det har hänt rätt så mycket inom den snabbrörliga medie- och teknikvärlden på tio år. 

Den nya uppdaterade modulen på nätta 400 sidor, ”Media and Information Literate Citizens: Think Critically, Click Wisely!”, lyfter till exempel fram en del för ramverket ny och högaktuell tematik som AI-kunnighet, desinformation och näthat och dataskydd och integritet. 

Ramverket hittar du på Unescos webbsida och vi hoppas på att den snart får en svensk översättning. Om hela dokumentet känns maffigt kan man börja med sammanfattningen.

Vad är egentligen MIK?

Vad är då MIK? Unescos sammanfattar kärnfullt med den retoriska frågan:

Kan vi förbättra vårt samhälle genom att klicka klokare?

Delar av förordet i min översättning: 

“[…] Medie- och informationskunnighet, MIK, är en samling kunnigheter som hjälper människor att maximera fördelarna och minimera de skadliga effekterna av media och information. MIK täcker in de förmågor och färdigheter som låter människor kritiskt och effektivt interagera med medier, institutioner, och i användandet av digitala teknologier. Dessa kunnigheter är nödvändiga för alla medborgare oavsett ålder eller bakgrund. Detta pionjärverk till läroplan innehåller ett omfattande MIK-ramverk vilket ger både lärare och elever strukturerade pedagogiska undervisningsuppslag. Den innehåller ett antal detaljerade moduler som täcker in ett stort antal förmågor som behövs för att navigera dagens kommunikationsekosystem. Ramverket kopplar ihop MIK med framväxande frågor såsom AI, digital utbildning, hållbar utveckling, kulturkunnighet och den exponentiellt ökande mängden desinformation. […]”

MIK tas på stort allvar inom FN och den 25/3 2021 antogs till exempel resolutionen A/RES/75/267 som bland annat lyfter fram vikten av att medlemsländerna tar  problemet med spridandet av des- och misinformation på allvar:

[…] Highlighting the global concerns about the exponential spread and proliferation of disinformation and misinformation, thereby increasing the need for the dissemination of factual, timely, targeted, clear, accessible, multilingual and science – based information, and emphasizing the need for all Member States to stand together to address the challenge of disinformation and misinformation, Emphasizing that media and information literacy is also needed for the achievement of sustainable development, […] (sid 2.)

MIK-ramverket består av ett antal moduler och en överblick över dessa ger en bra uppfattning om vad begreppet innehåller.

 • Modul 1: En introduktion till medie- och informationskunnighet och andra nyckelkoncept
 • Modul 2: Förstå information och teknologi
 • Modul 3: Forskning, informationscykeln, digital informationshantering och upphovsrätt 
 • Modul 4: Möjligheternas och utmaningarnas internet
 • Modul 5: Publiken som medborgare
 • Modul 6: Representation i media och information: genus i blickfånget
 • Modul 7: Hur media och och teknik påverkar innehåll
 • Modul 8: Integritet, dataskydd och du
 • Modul 9: Medie- och informationskunnighet för att hantera desinformation och näthat i försvar av sanning och fred
 • Modul 10: Reklam och MIK
 • Modul 11: AI, social media och MIK
 • Modul 12: Digital media, spel och traditionell media
 • Modul 13: Media, teknik och målen om hållbar utveckling
 • Modul 14: Kommunikation och information, MIK och lärande – en avslutande modul

En förtjänstfull aspekt av MIK-ramverket är att det uppmärksammar att det är svårt att skilja på olika typer av förmågor, litteraciteter, och att dessa ofta är sammanvävda. Vi har ju till exempel i Sverige haft ett antal diskussioner kring det relaterade begreppet “digital kompetens” och vad det egentligen innehåller/betyder. I MIK ingår tre aspekter av litteracitet, informations-, media- och digital litteracitet, och alla tre förmågorna är nödvändiga för att orientera sig i vår komplexa och snabbrörliga informationsomvärld. 

Nyckelelement i MIK: Informationskunnighet, Mediekunnighet och digital kunnighet.

Nyckelelement i MIK. CC-BY-SA.

Även den numera klassiska cirkelöversikten, MIK-ekologin, har uppdaterats och antalet innehållscirklar har ökat rejält. 

MIK-ekologin. CC-BY-SA

Digiteket kommer återkomma till det uppdaterade ramverket, under tiden är det bara att dyka ner bland någon av modulerna som lockar och stärka din MIK-förmåga!

Vill man ha en lite mer lättsmält genomgång så har Unesco också sammanfattat ramverket i en kortare skrift.