Meröppet i fokus på premiären av Angelägen forskning

Många bibliotek har infört, eller planerar att införa, meröppet. Att kunna besöka lokalerna utanför bemannade öppettider möjliggör för fler att ta del av medier och bibliotekslokaler. Det första tillfället av KB:s nya forskarforum Angelägen forskning handlade om hur bibliotek kan jobba med meröppet.

Lisa Engström, universitetslektor vid Avdelningen för ABM och digitala kulturer vid Lunds universitet, har undersökt obemannade bibliotek, ofta kallade meröppna bibliotek. I detta tillfälle av Angelägen forskning samtalar hon med Anna Åkerberg,

biblioteksutvecklare på Region Skåne, om hur personalen vid meröppna bibliotek kan styra och möjliggöra användning av den obemannade bibliotekslokalen. Lisa lyfter också hur viktigt det är att låta användarna ta biblioteket i bruk utifrån de egna behoven, i linje med den tillit som ett meröppet bibliotek signalerar.

Lisa Engström avslutar med tre medskick till de bibliotek som står inför att införa meröppet:

  1. Fundera på varför ni vill ha meröppet. Vad vill ni åstadkomma med att införa meröppet? Kommunicera det till politiker. 
  2. Vilka vill ni nå och hur når ni dem? Ha kontakt med användargrupperna för att undersöka hur biblioteket kan tillgängliggöras på bästa sätt. Håll också ögonen på vilka som inte nyttjar det meröppna biblioteket.
  3. Meröppet tar tid. Ett meröppet bibliotek kräver en fortlöpande diskussion och utveckling.

Premiären av Angelägen forskning sändes live på Digiteket. Du kan se hela samtalet i efterhand här:

YouTube

Genom att starta denna video så accepterar du Youtubes integritetspolicy och accepterar att de kommer saamla in viss data om dig genom att sätta kakor. Om du klickar i "Kom ihåg" behöver du inte upprepa ditt val för varje video. By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Läs mere

Starta video

Fördjupande material

Lisas avhandling: Att skapa självstyrande individer; effektivitet och motrörelser. Styrningsrationalitet och icke-rationalitet i bibliotek med obemannade öppetider (pdf) 

Rapport om Lunds meröppet: Lokalsamhällets bibliotek. Kan meröppet öppna dörrar? (pdf) 

Peter Alsbjers blogg om Lisa Engströms avhandling: Om att skapa självstyrande individer – meröppna bibliotek under luppen

Region Hallands skrift om biblioteksrummet där Lisas forskning berörs. Eiler Jansson är huvudförfattare: Biblioteksrummet. Egna erfarenheter och andras tankar (pdf) 

Angelägen forskning

Angelägen forskning är ett samarrangemang mellan Kungliga biblioteket och Kulturrådet. Det är ett forskarforum som presenterar och diskuterar aktuell forskning som en fortbildning för biblioteksmedarbetare. Angelägen forskning är en serie seminarier som äger rum cirka fem gånger under ett år. Aktuell Angelägen forskning kan alltid nås via digiteket.se/angelagenforskning.