Gå direkt till innehållet

Med fingertoppskänsla för Malmö – Taktil tillgänglighet på bibliotek

3D-utskrivna modeller av några av Malmös större och kändaste byggnader är på turné i Malmö stad. Syftet är att synnedsatta personer ska få uppleva hur staden och dess byggnader är utformade.

I den del av Malmö stadsbibliotek som kallas för Ljusets kalender står nu åtta 3D-utskrivna modeller av kända hus i Malmö uppställda. Bibliotekets besökare kan röra vid och känna på byggnadsverken för att genom sina händer bilda sig en uppfattning om hur de ser ut. Det rör sig om i Malmö kända byggnadsverk som Kronprinsen, Malmö Opera och Hyllie vattentorn. 

Karin Larsson arbetar med tillgänglighetsfrågor i Malmös biblioteksorganisation och berättar att hon tycker det är ett välkommet inslag i biblioteksmiljön: 

– Det känns som en utställning som bör stå på så många ställen som möjligt för att så många som möjligt ska få ta del av den. Alla går inte på museum, eller på biblioteket. Modellerna kan ses som en del av Malmös infrastruktur, de gör att man kan förstå hur Malmö stad ser ut. Modellerna är inte bara bra för dem med synnedsättningar, utan även de som har kognitivt svårt att ta in information kan ha nytta av dem. 

Modellerna är en del av utställningen “Taktila Malmöbyggnader” som syftar till att sammanfoga arkitektur och digitalisering för att göra staden mer tillgänglig. 

Höghuset Turning Torso vars kropss vrider sig runt i sig själv i modellform i förgrunden och riktiga i bakgrunden.

Storebror och lillebror Turning Torso. Pressbild Stadsbyggnadskontoret i Malmö (c)

Att få uppleva en stad med andra sinnen än det visuella gör stadsrummet mer tillgängligt för dem som ser med händerna. Arkitekturen upplevs genom beröring och det är ett sätt för synnedsatta att få uppleva hur staden är utformad. 

Sedan tidigare finns en taktil modell av Stadsbiblioteket permanent på plats i entrén. Karin berättar att den är populär bland bibliotekets besökare: 

–  Vi har vår egen som är permanent placerad i entrén på en bra plats. Den är välanvänd, det vet vi eftersom den har blivit smutsig. Man ska våga känna på den!  Modellerna är egentligen också bra för alla. Det handlar om stora byggnader att ta in, de är svåra att överblicka genom att beskåda dem eller promenera runt dem.  

Tillgänglighetsstrateg Karin Larsson framför den taktila modellen av Malmö stadsbibliotek som står uppställd i bibliotekets foajé. CC-BY

Husen är modellerade och utskrivna av stadsbyggnadskontoret. Det tar lång tid. För att skriva ut Sankt Johanneskyrkan får skrivarna arbeta ett dygn, medan Stadsbiblioteket eller Turning Torso tar det dubbla i anspråk. 

Idén bakom taktil arkitektur står stadsbyggnadskontorets tillgänglighetsrådgivare Johanna Hesselman för och utställningen är ett samarbete mellan stadsbyggnadskontoret, Malmö stadsbibliotek och Form/Design Center.

Biblioteksmiljö. 5 pelare med 3d-utskriven modell på pulpet framför.

Modellerna uppställda i den del av Malmö stadsbibliotek som kallas Ljusets Kalender. CC-BY

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt artikeln.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.