Gå direkt till innehållet

Lyssnande läsning: Angelägen forskning med Anna Lundh och Elin Nord

Lyssnande läsning ligger i tiden. Många läser idag ljudböcker av olika anledningar. Talböcker och andra inlästa böcker vidgar tillgången till litteratur för personer som inte kan ta del av svartskrift. Men vilka förutsättningar och behov har de som läser i tillgängligt format? Under detta tillfälle med Angelägen forskning lyfter forskaren Anna Lundh och bibliotekarien Elin Nord fram olika perspektiv på lyssnande läsning samt hur biblioteken kan arbeta för dem som behöver läsa i tillgängliga format.

Anna Lundh är docent vid Högskolan i Borås och arbetar i sin pågående forskning med att skapa en bättre förståelse för läspraktiker som involverar ljudbaserade lästeknologier, såsom skärmläsare och talböcker. I studier som presenteras i artiklar som I can read, I just can’t see låter Lundh personer som läser med öronen resonera kring om lyssna på texter räknas som läsning – eller om de ser det som något annat.

De personer som Lundh intervjuat är studenter med synnedsättning som använder sig av inläst material till sina studier. Under detta Angelägen forskning så får vi också en inblick i vilka färdigheter som krävs för att läsa kursmaterial på detta sätt, som exempelvis digital kompetens, att kunna hantera hastighet och tid, samt koncentrations- och minnesförmåga. Tvärtemot vad det ofta framställs som är det en form av läsning som kräver mycket av läsarna.

Lundh reflekterar också över studenternas behov av stöd från sina biblioteksverksamheter, medan Nord gör detsamma utifrån dennes erfarenheter som bibliotekarie och tidigare ordförande för Svenska Daisykonsortiet. Exempelvis lyfts inkluderande bemötande fram som en väldigt viktig aspekt.

Samtalet direktsändes på Digiteket. Du kan se det i efterhand här. Denna film innehåller ingen visuell information utan består bara av folk som pratar, detta medför att ingen syntolkad version har bedömts behövas.

Denna film innehåller ingen visuell information utan består bara av folk som pratar, detta medför att ingen syntolkad version har bedömts behövas.

Angelägen forskning

Angelägen forskning är ett samarrangemang mellan Kungliga biblioteket, Kulturrådet och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Det är ett forskarforum som presenterar och diskuterar aktuell forskning som en fortbildning för biblioteksmedarbetare. Angelägen forskning är en serie seminarier som äger rum cirka fem gånger under ett år. Samtliga Angelägen forskning kan alltid nås via Digiteket.

Kommande tillfällen

Nästa tillfälle för Angelägen forskning kommer äga rum i september på Bokmässan i Göteborg.

22 september 15.15–15.45 Bibliotekens roll i hållbar utveckling? Läs mer på Bokmässans webbsida.

23 november kl. 9–10: Barnen och pandemin. Mer information kommer.

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt artikeln.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.