Library Map of the World – dela din berättelse om de globala målen

Varje dag gör vi som arbetar på bibliotek en massa saker som bidrar till en bättre vardag och ett bättre liv för människorna vi möter. På olika bibliotek runt om i världen sker samma sak. Biblioteken bidrar till ett hållbart samhälle. I den här artikeln tar vi en närmare titt på den globala dela-plattformen Library Map of the World som, genom metoden storytelling, inspirerar till arbete med FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Storytelling handlar om att fånga och beröra den som lyssnar, med hjälp av ordens kraft. På Library Map of the World används begreppet story, här i artikeln översatt till berättelse, som format för att i ord och bild kommunicera den egna insatsen för att uppnå ett eller fler av de globala målen. Några som delat sin story med världen är Helsingborgs stadsbibliotek. Lite senare i den här artikeln delar de sina erfarenheter. Vi hoppas artikeln även ger dig pepp att dela din berättelse med världen.

“Stories. They ignite our imagination; they let us build bridges across time and space. Stories affirm who we are and allow us to experience the similarities between ourselves and others, real or imagined. Stories help us find meaning in our lives.” (Ur Story telling manual)

librarymap.ifla.org

IFLA LMW geographical reach CC-BY

Vad är Library Map of the World?

Agenda 2030 antogs 2015 av en enad församling världsledare, med målet att arbeta för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt mer hållbar värld. Ambitionen är att de sjutton globala mål som sattes upp, ska vara uppfyllda år 2030. Library Map of the World är en plats där storytelling används som metod för att synliggöra hur biblioteken arbetar med de globala målen. Det är en global plattform där bibliotek från hela världen samskapar innehåll.

På Library Map of the World delar bibliotek data och berättelser för att analysera, inspirera och synliggöra bibliotekens verksamhet globalt. Library Map of the World startade 2017 på initiativ av den internationella biblioteksföreningen IFLA.

IFLA står för International Federation of Library Associations. Det är en global, oberoende organisation som samlar människor från samtliga bibliotekstyper. IFLA verkar för en stark bibliotekssektor internationellt. Svensk biblioteksförening är medlem i IFLA. Om du är medlem i Svensk Biblioteksförening så är du per automatik även medlem i IFLA.

Library Map of the World innehåller något för både vänster och höger hjärnhalva; både kvantitativa hårda data och kvalitativa starka berättelser om hur bibliotek gör skillnad i människors liv på riktigt. Plattformen består i huvudsak av tre delar:

Home innehåller olika typer av biblioteksdata. Här finns statistik i form av antal bibliotek, personal, användare, besök och lån. Med hjälp av sökfunktionen kan du jämföra och analysera skillnader mellan olika länder. 

Countries innehåller landsprofiler. Landsprofilerna är användbara när du vill få en nationell överblick över biblioteksläget i ett land. Här hittar du viktiga lagar, myndigheter och biblioteksutbildningar i landet. Här finns beskrivningar av olika bibliotekstypers uppdrag och prioriterade områden, viktiga nationella bibliotekskonferenser och liknande. I vissa fall finns också kartor där du kan se var olika bibliotek är placerade geografiskt.

Innehållet till landsprofiler och biblioteksdata levereras till exempel av nationalbiblioteken, biblioteksföreningar och andra biblioteksmyndigheter.

SDG Stories innehåller globala mål-berättelser. SDG är en förkortning av Sustainable Development Goals. På svenska säger vi oftast de globala målen. SDG Stories är den del av Library Map of the World dit du och jag kan skicka in vår berättelse om hur vi arbetar med de globala målen.

En SDG Story kan beskrivas som en berättelse om en aktivitet, ett projekt eller ett program som genomförts av ett bibliotek, eller i samarbete med ett bibliotek och som riktar sig till bibliotekets användare. I din SDG Story berättar du om vad ni gjort på ditt bibliotek för att lösa ett lokalt, regionalt eller nationellt problem eller utvecklingsområde kopplat till de globala målen.

När du ska skapa en SDG Story till Library Map of the World använder du dig av metoden storytelling. Storytelling skapar empati och förväntningar. Genom att berätta en historia om en verklig händelse, kan du nå fram både till hjärta och hjärna på den som lyssnar. Med hjälp av storytelling kan du övertyga andra, som till exempel politiker och andra beslutsfattare, om att ge dig sitt stöd. Så formuleras tanken bakom metoden storytelling, som du kan läsa mer om i Libraries and the Sustainable Development Goals: a storytelling manual (pdf).

I manualen får du tips på hur du skapar en stark och övertygande berättelse om din verksamhet genom ord, bild och video och vad du bör tänka på kring upphovsrätt. Här hittar du också en uppräkning av olika sätt som bibliotek bidrar till att nå de globala målen på och tips på hur du får din berättelse publicerad.

På bilden syns ikoner för de 17 globala målen och en världskarta, där länder som lagt in globala mål-berättelser på kartan är grönmarkerade. När skärmdumpen skapades i juli 2021 hade 29 länder lagt in sammanlagt 47 SDG Stories.

På sidan kan du överblicka vilka länder som publicerat "stories".

Vad kan jag använda Library Map of the World till?

Helsingborgs bibliotek är det första bibliotek från Norden som delar sin globala mål-berättelse på Library Map of the World. Så här säger bibliotekschefen Catharina Isberg i en intervju med Svensk biblioteksförening om varför biblioteket valt att göra det:

– Att arbeta för att uppnå FN:s globala utvecklingsmål (SDG Sustainable Development Goals) är något som vi alla behöver göra och här är bibliotek väldigt viktiga. Att då kunna dela sina projekt i LMW (Library Map of the World) gör att vi kan dela kunskap och erfarenheter med varandra och lära av varandra. Samtidigt kan andra biblioteks exempel användas för att stärka det lokala utvecklingsarbetet och också stärka svaret på frågan varför man gör ett visst projekt eller har en viss strategi i sitt bibliotek. Det är i vissa sammanhang viktigt att kunna visa på att det finns andra bibliotek som arbetar med liknande aktiviteter.

Catharina Isberg menar att bibliotekets medverkan på den globala bibliotekskartan ger en ökad synlighet av verksamheten och det arbete som görs. Det visar en koppling mellan det lokala arbetet och det globala perspektivet:
– Vi visar att det vi gör och det som många andra gör hänger samman och att vi är ett globalt bibliotekslandskap som verkar för samma mål, säger Catharina Isberg.

Låter det bra? Haka på Helsingborg och dela er berättelse på Library Map of the World.

Du kan alltså använda tjänsten till att:

  • Berätta vad ni gör på biblioteket, på ett konkret och enkelt sätt.
  • Visa hur ni bidrar. Politiker ska redovisa vad som görs för att nå de globala målen och här kan biblioteket ta chansen att visa hur ni bidrar.
  • Visa beslutsfattare och användare på det globala-lokala (glokala) sammanhanget och berätta att ni på ert lokala bibliotek ingår i en global infrastruktur som samarbetar och delar idéer och resurser över språk- och landsgränser.
  • Visa att bibliotek i hela världen arbetar med samma frågor som ni.
  • Få koll på biblioteksläget i andra länder.
  • Få kontakt med andra som brinner för hållbar utveckling.
  • Inspireras till nya sätt att förverkliga de globala målen i din verksamhet.
  • Dela kunskap och erfarenheter och lära av varandra.

Hur delar jag min egen berättelse?

För att du ska kunna dela din berättelse på Library Map of the World, så behöver den genomgå en så kallad kurateringsprocess. Det betyder att du får hjälp av personer inom IFLA med att forma din berättelse. Observera att din berättelse alltså inte behöver vara färdigformulerad eller klar.

Allra först behöver du checka av att din berättelse har det som behövs för att kunna bli en SDG Story i Flödesschema för SDG-berättelser: Så här vet du om du är redo för att skicka in din berättelse till Library Map of the World (pdf).

Om det känns som att din berättelse funkar, så går du vidare med att skicka in information om din berättelse via ett formulär. Du blir tilldelad en “curator” från IFLA och tillsammans tar ni din berättelse till ännu högre höjder!

En toppengrej är att du dessutom kan få tips av din curator på hur du kan mäta effekterna av det ni gjort på biblioteket och som du berättar om i din Story. Skulle du vilja fördjupa dig i storytelling som metod så håller teamet som arbetar med Library Map of the World också på efterfrågan workshops.

När din berättelse är helt klar så skapar Library Map-teamet en kort video som marknadsför din SDG Story i sociala medier och du kan dela filmen vidare själv i dina kanaler. Här kan du se ett exempel på en presentationsfilm om ett projekt från Singapore som ger personer med diagnosen autism arbete på ett digitalt servicecenter.  

YouTube

Genom att starta denna video så accepterar du Youtubes integritetspolicy och accepterar att de kommer saamla in viss data om dig genom att sätta kakor. Om du klickar i "Kom ihåg" behöver du inte upprepa ditt val för varje video. By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Läs mere

Starta video

Blir du sugen på att veta mer? Håll utkik på Digiteket! Snart publicerar vi en kurs som steg för steg beskriver hur du lägger in din egen globala mål-berättelse, i samarbete med en curator från IFLA.

See you on the Library Map of the World!

Mer information: IFLA Webinar: Library Map of the World: What’s going on and how to engage?