Gå direkt till innehållet

Lär känna Världens bibliotek

Världens bibliotek är ett webbaserat bibliotek med böcker på flera av de migrantspråk som talas i Norden. Biblioteket finns tillgängligt för alla som befinner sig i Sverige eller Norge och erbjuder både ljudböcker och e-böcker. Sedan lanseringen har biblioteket vuxit med ett ytterligare språk samtidigt som utbudet på redan befintliga språk har utökats med nya titlar.

Alla människor i Sverige ska enligt språklagen ges möjlighet att använda och utveckla sitt eller sina modersmål. Även bibliotekslagen lyfter fram människor med andra modersmål än svenska som en av flera prioriterade målgrupper för bibliotekens verksamheter. Världens bibliotek är en pusselbit av många i arbetet med att möta dessa lagkrav.

Hur funkar det?

I Världens bibliotek streamas böckerna direkt på webbsidan via en mobil, surfplatta eller dator. För att komma igång med att läsa behövs bara ett användarkonto som enkelt skapas med hjälp av en mejladress. Den som vill läsa och lyssna behöver alltså inte ha ett bibliotekskort, vilket gör proceduren enkel för den som vill börja läsa och lyssna direkt.

Böckerna i Världens bibliotek är sorterade i bokhyllor efter språk. När en besökare går in på webbplatsen uppmanas hen att välja bokhylla utifrån det språk besökaren vill läsa på. Väl inne i bokhyllan går utbudet att sortera utifrån ett antal kategorier.

Vilka språk?

Världens bibliotek erbjuder böcker på de migrantspråk som läsare i Norden kan ha extra svårt att hitta böcker på och där lokala folkbibliotek ofta har svårt att göra inköp. Syftet med Världens bibliotek är att fylla en kompensatorisk roll och jämna ut tillgången till litteratur på migrantspråk så att den blir mer likvärdig över hela Sverige och Norge.

I nuläget finns ljudböcker och e-böcker på 17 språk. Det senaste tillskottet är amhariska, som bland annat pratas i Etiopen. Vid lanseringen av den amhariska bokhyllan, maj 2023, fanns 18 e-böcker för barn. 

– Det var helt naturligt för oss att lägga till amhariska i tjänsten. Det är ett stort språk med många läsare, och det är en utmaning att hitta tillräckligt med litteratur för folkbibliotek. Vi hoppas att detta gör det enklare för de personer som pratar amhariska att hitta något att läsa, säger Thomas Olsen, projektledare för Världens bibliotek. 

Världens bibliotek har inte böcker på de nationella minoritetsspråken. För att möta det behovet finns istället appen Bläddra. Världens bibliotek har inte heller böcker på de språk som visserligen talas av många som flyttat till Sverige och Norge från andra länder men där tillgången till böcker på de allmänna biblioteken generellt sett är god, exempelvis på tyska eller franska. 

Arbetsgruppen följer noga såväl statistik som världshändelser för att kunna anpassa språkutbudet så att det möter behoven. Till exempel lanserades en ukrainsk bokhylla i Världens bibliotek under våren 2022 som respons på att Rysslands anfallskrig mot Ukraina förväntades resultera i ett stort antal ukrainskspråkiga flyktingar i Norden.

Språken i Världens bibliotek finns listade på www.varldensbibliotek.se. Se även faktaruta nedan.

Utbud av böcker

Samtidigt som arbetsgruppen jobbar för att ta fram nya språkbokhyllor och utveckla tjänsten tekniskt, utökas utbudet av böcker på befintliga språk kontinuerligt. Kontakt med bokförlag från hela världen är en stor del av arbetet. Genom licensavtal som ingås direkt med förlagen får Världens bibliotek tillåtelse att ha böckerna i tjänsten under en begränsad tid. Arbetsgruppen tecknar nya licenser, förnyar gamla licenser och byter ut titlar när förnyelse inte är möjligt. Det bästa sättet att hålla kolla på när nya titlar och språk lanseras är att följa Världens bibliotek på Instagram och Facebook.

Hjälp målgruppen att hitta till Världens bibliotek

Eftersom Världens bibliotek enbart finns digitalt saknas många av de kontaktytor med målgrupperna som de fysiska biblioteken har. Därför kan du som jobbar på ett folkbibliotek spela en viktig roll i att hjälpa människor att hitta till Världens bibliotek och det utbud av e-böcker och ljudböcker som tjänsten erbjuder. Tipsa gärna besökare eller andra som du träffar i din arbetsvardag om Världens bibliotek!

webbplatsen för Världens bibliotek finns kommunikationsmaterial att ladda ner för att skriva ut eller dela i webb och sociala medier. Ett bra sätt att informera är att länka till Världens bibliotek från ditt biblioteks webbplats. Alla inlägg som Världens bibliotek gör i sina sociala medier-kanaler får dessutom delas fritt av alla.

Arbetet med Världens bibliotek startade i Danmark år 2014 som ett samarbetsprojekt mellan Danmark, Norge och Sverige. Tjänsten lanserades för användarna år 2016.

 

År 2020 nylanserades tjänsten med nytt utseende och nya funktioner.

 

Sedan årsskiftet 2021/2022 finns tjänsten inte längre i Danmark. Världens bibliotek drivs och utvecklas av en arbetsgrupp utspridd mellan Norge och Sverige, och tjänsten finns att tillgå i de två länderna.

 

Biblioteken i Malmö har uppdraget att driva tjänsten i samverkan med Stockholms stadsbibliotek och Nasjonalbiblioteket. Tjänsten finansieras av Kungliga biblioteket och Kulturrådet, som en del av satsningen Stärkta bibliotek, samt av Nasjonalbiblioteket i Norge.

 

Det finns böcker på följande språk på Världens bibliotek: Albanska, amhariska, arabiska, assyriska/syrianska, bosniska/kroatiska/serbiska, kurdiska, persiska/dari, polska, somaliska, thailändska, tigrinska, turkiska och ukrainska.

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt artikeln.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.