Konferens Mötesplats Profession – Forskning

Den fjärde november bjuder Svensk Biblioteksförening in till konferensen Mötesplats Profession – Forskning där det bjuds på föredrag av Sverker Sörlin och Lisa Olsson Dahlquist. Dessutom kommer en uppsjö av spännande forskningsartiklar presenteras, där många berör det vi är mest intresserade av, bibliotekens möjligheter och utmaningar i en allt mer digital och medialiserad omvärld.

Mötesplats Profession – Forskning har arrangerats i olika skepnader sedan år 2000, då initiativet togs av Borås stadsbibliotek och Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås. Sedan 2018 är Svensk biblioteksförening huvudarrangör till denna konferens, som fyller en viktig funktion som mötesplats för utbildning, forskning och alla typer av biblioteksverksamhet.

Konferensen genomförs i år helt digitalt, via Zoom. Programmet består av två huvudföreläsningar samt flera seminariespår. Varje konferensdag inleds av en huvudtalare vilka i år är Sverker Sörlin och Lisa Olsson Dahlquist.

Konferensens grund är 23 papers som kommer att presenteras och diskuteras i fem olika parallella seminariespår:

 • Forskning – Profession – Samverkan
 • Litteratur och läsning
 • Spaning – förändring – utveckling
 • ”Det digitala” på biblioteket
 • Ett akademiskt landskap i rörelse

I konferensens program ser vi mycket som låter väldigt spännande, nedan följer ett litet axplock av papers som lockar till läsning:

 • Att välja väg – hur arbetar folkbibliotek med ”det digitala” och vad kan det leda till?
  Karen Nowé-Hedvall, Högskolan i Borås
 • Digitalt först – vem bryr sig?
  Jenny Lindberg, Högskolan i Borås
 • Förändringsprocesser – MIK i arbetsgrupp och verksamhet
  Jonna Steinrud, Säters bibliotek
 • Tjänstedesign och innovationssprintar för att jobba demokratiskt och användarcentrerat med digital kompetens
  Johan Sundlöf, Regionbibliotek Västerbotten
 • Litteraturens digitala domäner
  Julia Pennlert, Högskolan i Borås
 • På tal om publiceringsdata – datavisualisering som kommunikationsmedel
  Sanna Ulfsparre, Cecilia Sandström, Pär Sundling, Jan Eklöf,Umeå universitet
 • AI och algoritmer för bibliotek och brukare
  Wolmar Nyberg Åkerström, Uppsala Universitetsbibliotek

Samt mycket annat, såklart!

Läs mer och anmäl dig till konferensen hos Svensk biblioteksförening.