Kom igång med Digiteket! – förslag från Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen ger här förslag på hur man kan sätta igång arbetet med Digiteket i en arbetsgrupp. Avsett lite tid, välj en kurs och lär er tillsammans! Vilken kurs skulle du välja först?

alt=""

Samla er

Samlas på ett möte och vik drygt en timme till workshopen. Beroende på hur många ni är – dela upp er i grupper om cirka fyra personer.

Gå en kurs tillsammans

Tidsåtgång cirka 30 minuter beroende på val av kurs. Påbörja en ny om ni blir färdiga tidigt.

Här är ett urval av kortare kurser från Digiteket som fungerar bra att gå tillsammans under cirka 30 minuter. Om ni är flera grupper är det bra om ni väljer olika kurser, så att ni sedan kan jämföra och diskutera.

Digitalt samarbete

Säkerhet

Information och analys

Skapa innehåll

Utvärdera

Tidsåtgång 10-15 minuter. Gör detta i den gruppkonstellation som genomförde kursen. Diskutera:

 • Vad var bra/dåligt?
 • Vad lärde du dig?
 • Hur kan man använda kursens lärdomar i mötet med biblioteksbesökare?
 • Vad av det som togs upp i kursen behöver du lära dig mer om?
 • Vad behöver man komplettera den med? (till exempel vidareläsning och fördjupning, föreläsning, test av verktyg, program och tjänster.)

Jämför

Tidsåtgång cirka 10-15 minuter.  Om ni är flera grupper:

 • En eller två personer från gruppen byter plats med några ur en annan grupp.
 • Berätta om och gå igenom kurserna respektive grupp gjorde och vad ni tyckte.
 • Jämför och diskutera skillnader.

Om ni är en grupp:

 • Titta snabbt igenom en annan kurs.
 • Jämför och diskutera skillnader.

Fortsätt

Här är några exempel på hur man kan jobba med Digiteket som en del i den vardagliga fortbildningen på arbetsplatsen. Var noga med att inte bli överambitiösa utan ta det i en takt som funkar för er, det viktiga är att ni ser det som en kontinuerlig del av verksamheten – då lär ni er mest och bäst!

Gör ett kurspaket

Artikeln Förslag på utbildningsupplägg för kursen Källkritik på nätet är ett exempel på hur man kan lägga upp sin fortbildning. Kurspaketet går fint att applicera även på andra grund- och fördjupningskurser.

Digiteketcirkla

Dela in er i mindre grupper, gör kurser på egen hand, ses sedan i smågrupper och diskutera. Gör en kurs i veckan, en i månaden, eller i vilken takt som passar.

Repetition på möte

 • Bestäm en kurs som alla ska göra på egen hand under en viss tid (till exempel två veckor). Vid varje möte, ställ samma frågor om kursen och diskutera i smågrupper eller helgrupp.
 • Identifiera kunskapsluckor under möte och komplettera en kurs med en artikel, en föreläsning, eller webbresurs som ni antingen tittar på tillsammans nästa gång eller har som läxa till nästa möte.
 • Fortsätt gå igenom kurser, resurser, artiklar och föreläsningar i ämnet på möten och/eller på egen hand, byt sedan kurs och ämne när ni känner er redo.

Komplettera med andra webbresurser

För att fördjupa lärandet och göra det roligare kan det vara bra att komplettera kurserna i Digiteket med andra lärresurser inom samma ämne. Det kan se olika ut för olika ämnen, ibland kan det passa att titta på en längre föreläsning från en konferens, och ibland kan det vara bäst att göra några pedagogiska webbövningar. Testa er fram och se vad som funkar bäst för er. När det kommer till föreläsningar är YouTube er bästa vän, eller er regionala biblioteksverksamhet som kan komma med många bra tips!

Bra webbresurser att börja med: