Källkritik med Sandvikens Digitalt direkt

Sandvikens folkbibliotek möter coronakrisen och inställda arrangemang genom flytta ut verksamhet på nätet istället. Vi tog ett prat med personalen om hur de resonerat och gått till väga.

Ni har startat upp en Youtube-serie som ni kallar Digitalt direkt. Kan ni berätta om de tankar och idéer som har lett fram till Digitalt direkt?

I takt med att vi var tvungna att ställa in våra fysiska evenemang fick vi i uppdrag att ersätta varje inställt evenemang med ett digitalt. Det mynnade ut i tolv filmer på tre olika teman: Digitalt direkt (MIK-frågor), Bokfrukost (läs- och mediefrämjande för vuxna) och VAB-akuten (läsfrämjande och skapande för barn). Filmerna läggs upp på bibliotekets Facebook-sida tre gånger per vecka under april och är ett sätt för våra besökare att ta del av verksamheten (och träffa oss!) utan att behöva besöka biblioteket.

Vilka är målgrupperna? 

Alla vuxna kommuninvånare och barnen via deras föräldrar och pedagoger.

Hur förbereder ni er inför inspelningen av ett avsnitt? 

Till en början gjorde vi ett inspelningsschema och bad våra medarbetare att komma med filmidéer som de ville genomföra utifrån våra tre teman. Vi har jobbat i par och inför varje inspelning skriver vi ett manus. Handlar det om ett samtal skickas frågorna ut i förhand.

Vilken teknik använder ni när ni filmar, producerar och distribuerar? Hur ser ni till att målgruppen får vetskap om avsnitten? 

Vi filmar med mobilkamera, klipper i Adobe Premiere (men tittar efter ett lätthanterligt gratisprogram som går att använda på PC), fixar bilder i Canva och textar via Youtube. Filmerna läggs upp på vår Youtube-kanal, än så länge olistade, men har marknadsförts via bibliotekets Facebook-sida. Vi har delat så mycket vi kan i olika lokala grupper och kanaler.

När vi började planera för de digitala evenemangen tittade vi på vad andra bibliotek gjort. Något bibliotek upplevde brister i kvalitet med Facebooks live-evenemang. För att kunna redigera och få en bra slutprodukt valde vi istället att spela in i förväg och sedan lägga ut filmerna vid bestämda tider som ett evenemang. Det här tillvägagångssättet kändes dessutom mindre sårbart sett till personalresurser och  frånvaro. 

Ett avsnitt handlade om källkritik. Vilka tips har du till andra bibliotek som vill arbeta med källkritik och andra MIK-frågor? 

Just källkritik kändes som ett självklart tema i dessa tider. I övrigt har vi försökt lyfta bibliotekets digitala tjänster. Vi har valt att inte göra rena instruktionsfilmer – det finns redan bra sådana –  utan istället försökt väcka nyfikenhet och lust att testa olika digitala tjänster. Ärligt talat, vi har nog inte tänkt så väldigt mycket. Mest utgått från vår egen lust och kunskap. Göra först och tänka sen… 😳

Film av Sandvikens bibliotek: Kirsi Rutanen och Emma Lindgren från Bessemerskolans bibliotek pratar med Gabriella Blom om bra saker att tänka på just nu, under Corona-epidemin, när informationsflödet är stort på sociala medier och i media.

Vilka är planerna för Digitalt direkt framåt?

Nu ska vi utvärdera den här satsningen. Att göra film och producera egna program är tidskrävande  (sammanlagt har det tagit oss cirka en arbetsdag att göra en film på 15-20 minuter) och nu går vi också in i en period där biblioteksverksamheten vanligtvis går ner i tempo. Men vi är definitivt sugna på att interagera mer med våra besökare via Zoom eller andra digitala plattformar. Kanske ett språkcafé eller en bokquiz eller ett författarbesök? Eller något helt annat!

I det här fallet var tiden kort mellan idé och genomförande. På ett sätt har det varit skönt, vi har släppt rätt mycket på hämningarna, vågat testa och lärt oss väldigt mycket. 

Intervju av Eleonor Grenholm.