Hitta nya läsupplevelser med Åbo biblioteks Boktinder

Jag svajpar höger för Terry Pratchett, vänster för Karl Ove Knausgård och sen åter höger för Kerstin Ekman. Sakta men säkert finslipas algoritmerna och rekommendationerna blir mer anpassade efter min smak. Till sist är tanken att jag ska bli inspirerad till nya läsupplevelser att stoppa i min “kirjakori”, bokkorg. att  I november 2020 introducerade Åbo stadsbibliotek en ny typ av onlinetjänst som de döpt till Åbok och som gått under namnet ”Boktinder” under utvecklingsprocessen, ett namn som säger mycket om den! I korthet är det en onlinetjänst som hjälper bibliotekets besökare att hitta ny och intressant läsning och ger folk möjlighet att bläddra i hyllorna virtuellt. Aki Pyykkö på Åbo bibliotek berättar mer om det roliga initiativet.

Tjänsten visar upp en handfull slumpmässigt utvalda böcker som du väljer mellan och svajpar höger på de som du finner intressanta. Utifrån detta tweakas de algoritmiska rekommendationerna. 

– Ju fler böcker en användare svajpar höger desto bättre rekommendationer från algoritmerna som passar användarens intresse bättre. Tjänsten visar också var böckerna är placerade på Åbo huvudbibliotek och underlättar för användaren att orientera sig i det fysiska biblioteksrummet som i sig kan vara rätt förvirrande.  När användaren är nöjd med sina val kan hen klicka på en länk som leder till nätbiblioteket där en färdig lista visar valen och man enkelt kan reservera böckerna. 

I rekommendationssystemet ingår både fiktion och skönlitteratur och är inte heller begränsat till bara bokmediet utan både filmer och ljudböcker passerar revy. Aki fortsätter:

– Eftersom medieutbudet domineras av böcker är de mest det som figurerar i flödet. Av praktiska orsaker är dock inte äldre magasinmaterial eller barn- och ungdomslitteratur med. Tanken från början var inte att det skulle vara “Tinder”-aktigt, även om “BokTinder” i sig är en väldigt catchy och lätt marknadsförd term! Vinnaren av upphandlingen hade den här Tinder-aktiga ansatsen så det var så det blev. 

Aki berättar att målet och förhoppningen med tjänsten är att användaren ska kunna njuta av ödets lyckokast där hen får till sig intressanta bokupptäckter. 

Åboks gränssnitt består av ett antal boktitlar i överkant, nokkorg med valda böcker i till höger och en karta över bokens placering på biblioteket till vänster.

Åbok.

Bakgrunden till till att tjänsten är att staden Åbo ett tag har försökt arbeta enligt principerna organisationsstrukturen knowledge management, i korthet att man försöker ta tillvara på och hantera kunnande inom en organisation. Även biblioteket försökte komma på hur man skulle kunna ta tillvara på den stora mängd data som biblioteket sparat. 

– Tanken på ett rekommendationssystem baserat på utlåningsdata kom ur våra funderingar kring detta. Åbok är inte heller bara riktad mot våra låntagare utan den kommer också innehålla en rapportdel för bibliotekspersonalen som kommer innehålla statistiska rapporter om beståndsutnyttjandet presenterade visuellt. Förhoppningsvis kommer detta bidra med nya verktyg i arbetet med mediehanteringen. 

Aki Pyykkö

Rekommendationerna är baserade på utlåningsdata som anonymiseras innan det används. Rekommendationerna baseras på “kundkorgsprincipen: Om låntagare 1 lånar böckerna A och B tillsammans så kanske också låntagare 2 ska rekommenderas B om man har lagt bok A i sin korg. Aki fortsätter med att berätta att han inte är helt medveten om de tekniska detaljerna.

– Algoritmerna är dock mer komplexa än så och baseras också på författare och kanske nyckelord och genrer också.

Aki fortsätter med att berätta om de tänkta vinsterna med tjänsten.

– Om användarna ens tycker att applikationen är lite användbar eller kul att lek med så har vi uppnått ett mål. Vi får se, det är en sprillans färsk tjänst och vi har inte hunnit få så mycket respons än. När personalens rapportdel är färdig hoppas vi att den kommer vara till hjälp för bibliotekarier det vardagliga arbetet med beståndshantering.

Besök och testa tjänsten

Läs mer om tjänsten på Åbos webbsida:

Åbok – Åboks egen boktinder