Gör testet igen!

Sedan Digitalt först med användaren i fokus påbörjades har vi arbetat med ett självskattningstest kring digitala kompetenser. I självskattningstestet får du en bild av dina digitala kompetenser genom att ta ställning till 24 olika påståenden. Vid årsskiftet avslutas Digitalt först med användaren i fokus och vi vill skapa oss en bild av hur folkbibliotekspersonalens digitala kompetenser har utvecklats.

Självskattningstestet är inbyggt i Digiteket. Genom att besvara det får du förslag på kurser kring ämnen där du behöver stärka dina kompetenser. För att få en bild av hur folkbibliotekspersonalens digitala kompetenser har utvecklats kommer vi under oktober månad 2020 nollställa testet. Alla Digitekets användare ombedes att göra testet igen.

När du är inloggad på Digiteket ser du nu nedanstående uppmaning:

Du har ett nytt självskattningstest att göra här.

Klicka på länken, gör testet – och uppmana dina kollegor att göra det också. Vi vill att så många som möjligt som jobbar på Sveriges folkbibliotek gör testet. Det tar bara 5-10 minuter att göra.

Under ”Min statistik” kan du sen se vad du svarade på självskattningstestet förra gången du gjorde det.