Gå direkt till innehållet

Globala målen inspirerar till boktips på Facebook

Skönlitteratur kan vara en väg att göra klimatfrågorna tydligare för allmänheten. På Farsta-Skarpnäck bibliotek har man använt sina sociala medier för att dela skönlitterära boktips utifrån de globala målen. På kuppen har de tillsammans fördjupat sig i Agenda 2030.

Skönlitteratur kan hjälpa oss att förstå komplexa fenomen. Berättelser kan slå an något annat hos oss än faktaböcker.  På senare år har det till och med växt fram något som kallas cli-fi, eller klimatfiktion. Oavsett om det klassas som klimatfiktion eller inte kan bibliotekspersonal använda sina litteraturkunskaper för att boktipsa utifrån Agenda 2030 och dess globala mål i sina digitala kanaler.

Personalen på Farsta-Skarpnäck bibliotek i Stockholm publicerar en serie inlägg på sin Facebook-sida där de boktipsar utifrån just de 17 globala målen. ”Vi vill bidra till en ökad medvetenhet på vårt sätt. Vi tänkte: Vad är vi som bibliotek bra på? Vi är bra på skönlitteratur, och vi tror på litteraturens kraft att vidga horisonter!”

Som exempel boktipsade biblioteket om Klara Perssons bilderbok Prosit med orden ”Trots sin titel, som med bara ett ord kan få vem som helst att tänka på ruskiga förkylningssymptom, handlar boken om något annat som är viktigt för välbefinnandet – att bli sedd, att inte vara ensam, att finna en plats och en gemenskap i tillvaron”. I det här fallet med kopplingen till att det är en berättelse som knyter an till det globala målet 3 om god hälsa och välbefinnande.

 

Två bokomslag, ”Återvinningscentralen” av Ulrika Linder och ”Frallan räddar världen” av Sara Ohlsson & Lisen Adbåge.

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion – inspirerar till boktipsen ”Återvinningscentralen” av Ulrika Linder och ”Frallan räddar världen” av Sara Ohlsson & Lisen Adbåge.

Lustfyllt kollegialt lärande

Varje inlägg från på Facebook startar med rader av typen: ”Vi fortsätter boktipsa utifrån Agenda 2030! Vi är ett gäng bibliotekarier i Farsta-Skarpnäck som vill vara med och fixa planeten på vårt sätt! Varje vecka lyfter vi skönlitterära boktips utifrån de globala målen här på Facebook. Var med och läs, begrunda, förstå och samtala!”

Även om biblioteket vill nå ut till den breda allmänheten har det också varit ett sätt för arbetsgruppen att bredda sin egen kunskap kring Agenda 2030. Både på ett lustfyllt sätt och genom att göra det tillsammans.

På planeringsmöten går arbetsgruppen gemensamt igenom och samtalar om varje mål i detalj, genom att grunna, välja och vraka från sina egna litteraturbanker. Urvalet av böcker gör också arbetsgruppen tillsammans.

”Det är det som är tanken – att våra besökare får boktips från den lokala bibliotekarien och att vi gör ett nedslag i varje mål. Vi gör inget anspråk på att göra den bästa listan utifrån de 17 hållbarhetsmålen. Vi vill visa på personligt engagemang.”

Naturlig del av uppdraget

Genom ett beslut i kommunen har biblioteket också i uppdrag att lyfta Agenda 2030 i någon form. Men det har känts viktigt att kunna arbeta med det på ett kul sätt.

Bibliotekarierna ser att arbetsuppgiften att lyfta Agenda 2030 även är en naturlig del i bibliotekets uppdrag med att sprida kunskap och öppna upp för diskussion. När biblioteket boktipsade om Konferensen av Mats Strandberg gav det en nyfiken kommentar om hur boken hänger ihop till det globala målet 11 om hållbara samhällen och städer, med tillägget att personen blev pepp på att läsa boken.

Victoria Lagerkvist arbetar med regional biblioteksverksamhet och läsfrämjande på Biblioteksutveckling Sörmland.

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt artikeln.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.