Gaming – en miljardindustri

Den globala spelindustrin omsätter idag mer än film- och musikindustrin tillsammans. Men hur tjänar de sina pengar och vad ska man som konsument vara uppmärksam på? Filmpedagogerna Folkets Bio har skapat en film om hur reklam och köp inne i spel fungerar.

Filmen, som är producerad med stöd av Konsumentverket, har extra fokus på så kallade lootlådor – något som är vanligt förekommande i spel riktade till barn och unga. Spelkunnighet, som är en del av Unescos MIK-taxonomi, har fått lite uppmärksamhet i förhållande till spelens popularitet. Eftersom mediet är stort, globalt och har en enorm påverkanskraft på barn, unga och vuxna är det viktigt att frågor som rör spel kommer upp på agendan.  

Reklamstrategierna förändras i takt med teknikutvecklingen och vår mediekonsumtion. Filmpedagogerna Folkets Bio har skapat två uppföljare till sin populära filmserie Reklamfilmens fantastiska värld, en utbildningsfilm om influencerbranschen, och Gaming  – en miljardindustri. I filmen ställs frågor kring hur spelföretagens affärsmodeller ser ut, och vad som är viktigt att tänka på för att kunna vara medvetna konsumenter när vi spelar.

Filmen tar upp hur vi triggas till köp inne i spelen, hur en del av dessa spel använder lotteriliknande funktioner och hur sammanvävd spelindustrin är med spelkonton på Youtube där spelare får betalt för olika former av reklamsamarbete. Dessa typer av sponsrade inlägg saknar ofta de enligt svensk lag obligatoriska reklammärkningarna. 

Digiteket går i sin kurs om spelifiering igenom och problematiserar många av de olika mekanismer som kan användas för att påverka oss i spel. 

Vimeo

By loading the video, you agree to Vimeo's privacy policy.
Learn more

Load video

Puffbild av Chris_F från Pixabay. Fri att använda.