Gå direkt till innehållet

Frivilliga räddar det ukrainska digitala kulturarvet

Hur räddar man ett lands digitaliserade kulturarv från att förstöras i krig? Många privatpersoner började vid krigets utbrott arkivera viktiga musei- och bibliotekssidor samt andra typer av digitala ukrainska arkiv på nätarkivet Internet Archive. Utifrån detta växte sedan ett större globalt samarbete fram som hitintills har räddat över 1500 ukrainska digitala arkiv vilka kan återställas om servrarna som innehållet ligger på skulle förstöras, eller stängas av, till följd av kriget. Organisationen SUCHO beskriver sitt arbete i ett pressmeddelande.

En vecka efter att projektet Saving Ukrainian Cultural Heritage Online (SUCHO) startat berättar organisatörerna Quinn Dombrowski (Stanford University), Anna Kijas (Tufts University) och Sebastian Majstorovic (Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural Heritage) att projektets 1000 volontärer från hela världen tillsammans sparat ner och arkiverat över 1500 ukrainska musei- och bibliotekswebbsidor, digitala utställningar, textsamlingar och open access-artiklar. 

“Vi märkte att folk hade lagt till de stora ukrainska kulturarvssidorna till Internet Archives Wayback Machine vid invasionens start”, berättar Anna Kijas. “Många av dessa sparade dock bara webbsidornas förstasidor och hoppade över de tillhörande digitaliserade samlingarna och multimedia-arkiv.”

SUCHO har arbetat med flera olika metoder för att spara ner och arkivera det viktiga materialet: de har bidragit med mer detaljerade URL-adresser till Wayback Machine för att säkra en mer heltäckande arkivering, de har manuellt samlat in data och filer från de viktigaste arkiven och samlat dem på en arkivsida på Internet Archive för enkel översikt och tillgång, och de har skapat högkvalitativa arkivfiler av webbsidor som kan “spelas upp” i en webbläsare som om de vore “live” på nätet. Detta arbete har utförts med verktyget Webrecorder, som utvecklats av Ilya Kreymer. “Genom att emulera, imitera, en webbläsare som interagerar med en webbsida på samma sätt som en människa gör så har vi till och med kunnat arkivera komplext material som virtuella guidningar i 3D”, säger Sebastian Majstorovic. Webbarkiven som sparas med Webrecorder bäddar in bilder, videor och PDF-filer, och datan kan sedan återställas om servrarna som sidorna ligger på¨skulle förstöras av den ryska militären.

SUCHO är inte det enda projektet som startat i syfte att arkivera ukrainska webbsidor som riskerar att förstöras eller försvinna. Archive Team utför också ett arbete med att spara ukrainska myndighetssidor, och andra webbsidor inom .ua-domänen. 

Genom att SUCHO har riktat in sitt arkivarbete på kulturarvsmaterial har de kunnat fokusera på kvalitetskontroll. Ett team ukrainsk- och rysktalande frivilliga har kontrollerat det nedsparade materialet för att försäkra sig om att det är komplett. Andra volontärer i projektet har uppdaterat och bidragit till Wikidata med uppdaterade länkar till ukrainska kulturarvssidor – när brutna länkar eller kapade sidor identifierats. 

Gruppen ser behovet av ett fortsatt arbete även efter det att den omedelbara faran för dataförluster i krigets spår är över. Data behöver kureras och sorteras och de ukrainska kulturarvsinstitutionerna kommer att behöva hjälp med att komma på fötter igen. “Vi har inga planer på att bygga upp egna digitala samlingar eller att betrakta detta som ett forskningsprojekt för amerikanska eller europeiska akademiker”, säger Quinn Dombrowski. “Inget hade gjort oss gladare än att dessa filer inte hade behövts. Men ifall de här backuperna kommer att behövas så kommer vi att kunna hjälpa till att återställa dem, där de hör hemma: hos de ukrainska bibliotekarierna, arkivarierna och museikuratorerna.”

För projektets koordinatörer och volontärer har SUCHO erbjudit något annat bortom att nervöst följa kriget på nyheterna. För en del har det varit personligt: “Krig kan permanent förstöra en hel kulturs artefakter och historiska källor. När Bosnien-Hercegovinas nationalbibliotek brann ner till grunden 1992, under belägringen av Sarajevo, förstördes 90 procent av dess samlingar, trots självuppoffrande räddningsförsök av stadens invånare. Vissa bibliotekarier dog och andra ådrog sig bestående skador när de försökte smuggla ut de äldsta manuskripten”, berättar Majstorovic. “Denna oåterkalleliga förlust av kulturarv i min pappas hemland har haft en stor inverkan på mig som historiker, och fanns i mitt bakhuvud när jag såg bilderna från Ukraina.”

SUCHO har finansierats av The Association for Computers and the Humanities (ACH) och The European Association for Digital Humanities (EADH). De har också mottagit hjälp och teknisk support av Amazon Web Services.

Besök gruppens webb för kontakt eller för att lära mer om deras arbete. 

Detta är en översättning av Ola Nilsson.

Puffbild och illustration Embroidered Ukrainian Map av Qypchak CC BY-SA 3.0 / Beskuren

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt artikeln.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.