Förslag på utbildningsupplägg för kursen Källkritik på nätet

Ju fler desto roligare säger man och detta gäller även studier. Region Kalmar ska under 2020 avsätta tid för att medarbetare ska gå kurser på Digiteket tillsammans och de väljer att dela sitt förslag på utbildningsupplägg här.

Innehåll

Upplägget tar totalt ca 3,5 – 4 timmar.

Det är en fördel att göra hela utbildningen tillsammans i en grupp, även om gruppen har olika mycket förkunskap i ämnet. Det ger också en möjlighet att lära av varandra och få nya infallsvinklar på frågorna inom gruppen. Har ni olika uppfattning? Så bra, ta vara på det!

40-20-40-metoden

Vi testar under 2020 en metod för förankring av kunskap inom organisationer som kallas för 40-20- 40-metoden. Tanken med metoden är att man bör lägga den största delen av arbetsinsatsen före och efter själva utbildningstillfället. Det ska finnas tid för reflektion kring det man lär sig och även möjlighet att testa de nya kunskaperna i verksamheten. Vi har anpassat metoden lite och har satt ihop några frågor att reflektera kring inför och efter kurserna och föreläsningen om källkritik på nätet. Våra frågor finns att ladda ner här. Använd dem gärna och anpassa dem efter behov!

Förberedelser

Skapa en grupp i Digiteket för att samla personalgruppen. Tänk på att komma överens om vem som ska skapa gruppen och bjuda in deltagare eftersom det inte går att söka upp och gå med i befintliga grupper.

 • Koppla de två kurserna till gruppen.
 • Skriv en kommentar i gruppen och lägg in länken till föreläsningen så att deltagarna har den till hands.

Boka in tre tillfällen:

 • Bestäm när gruppen ska samlas för att gå den första kursen. Boka in en timme, så att ni säkert hinner gå igenom kursen. Är det svårt att samla alla samtidigt? Bestäm ett par olika datum och dela gruppen så att alla kan vara med!
 • Bestäm ett likadant tillfälle för kurs nummer två.
 • Bestäm ett tillfälle när alla samlas för att se Paul Rapaciolis föreläsning The conscious news consumer tillsammans, till exempel på ett arbetsplatsmöte eller i en större grupp med kollegor från andra bibliotek. Inför detta tillfälle ska alla ha gjort de båda kurserna i Digiteket. Föreläsningen är 45 minuter lång. Boka in 1,5 timme så att det finns tid för reflektion både före och efter föreläsningen.

Skicka ut tydlig information om tider och innehåll för de tre tillfällena samt, om du vill, reflektionsfrågor enligt 40-20-40-metoden till alla deltagare, se separat stycke för mer info om 40- 20-40-metoden.

Genomförande

Tillfälle 1

Första Digiteket-kursen om källkritik på nätet

 • Se till att det finns möjlighet för gruppen att göra övningarna och reflektionerna i kursen tillsammans. Om det inte finns möjlighet för hela gruppen att sitta i samma rum så kanske det går att använda Skype eller annat online-mötesverktyg? Kolla med IT-avdelningen vilket alternativ som fungerar bäst hos er!

Tillfälle 2

Andra Digiteket-kursen om källkritik på nätet

 • Gör på samma sätt som vid tillfälle 1.

Tillfälle 3

Föreläsningen The conscious news consumer

 • Börja med att ägna några minuter enskilt åt 40-20-40-frågorna om ni har använt dem. Ta upp några reflektioner tillsammans i hela gruppen. Se föreläsningen tillsammans.
YouTube

Genom att starta denna video så accepterar du Youtubes integritetspolicy och accepterar att de kommer saamla in viss data om dig genom att sätta kakor. Om du klickar i "Kom ihåg" behöver du inte upprepa ditt val för varje video. By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Läs mere

Starta video

The consious news consumer, föreläsning av Paul Rapacioli på Internetdagarna 2019. Föreläsningen är på engelska.

Reflektionsfrågor

 1. Återknyt till frågorna i Digiteket-kurserna igen och diskutera dem tillsammans i gruppen. Har er syn på frågorna förändrats efter att ha sett föreläsningen? Har föreläsningen tillfört någon infallsvinkel?
 2. Internet har relativiserat vad som är kunskap. När varje idé och varje åsikt kan hitta stöd i sin egen källa har fakta inte längre någon mening. Varje sanning är därför lika mycket värd. Håller ni med? Om ni inte gör det – vad kan vi göra för att undvika denna potentiella relativisering av vad som är fakta?
 3. Är de ökade källkritiska svårigheterna förknippade med internet större än de ökade källkritiska verktygen som internet erbjuder? Det vill säga har internet gjort källkritik lättare eller svårare? Diskutera och argumentera för din ståndpunkt genom konkreta exempel.
 4. Hur stor medvetenhet kring länkars uppbyggnad (domännamn, underavdelningar med mera) har du själv och hur stor medvetenhet har de användare som du möter? Vad finns det för poäng med att öka medvetenheten kring hur länkar är strukturerade? Reflektera ensam eller diskutera i gruppen.
 5. När du gör sökningar på internet tänker du då på att de resultat du får inte är objektiva – utan de facto ett resultat av den information som samlats om dig? Funderar du på vad det kan innebära att andra som söker på samma sak som du faktiskt kan få andra resultat? Vad innebär det för koncepten ”kunskap” eller ”sanning”?
 6. Har du själv spridit vidare en text, en bild, en video, en artikel som i efterhand visat sig vara fejk? De flesta av oss har gjort det vid något tillfälle. Kan du minnas vad det var som gjorde att du blev lurad? Försök se om kan hitta det som lurade dig på nätet, igen. Dela det med andra och diskutera tillsammans.

Uppföljning

Avsluta med att diskutera de avslutande 40-20-40-frågorna i hela gruppen om ni har använt dem. Anteckna och ta vidare de frågor som ni vill fortsätta arbeta med på biblioteket, till ett personalmöte, arbetsgrupp, nätverk eller annat lämpligt forum.