Föreläsningar från forskarcirkeln skeptikerspåret

I februari 2020 startades Skeptikerspåret, en forskarcirkel med ett 40-tal biblioteksmedarbetare från hela landet. Cirkeln kommer att arbeta i mindre grupper med både fysiska träffar och fjärrträffar. I forskarcirkeln kommer man att utgå från deltagarnas erfarenheter av svårbedömda handlingssituationer i den egna yrkespraktiken som berör frågor kring digitalisering. Dessa dilemman belyses sedan från olika perspektiv och teorier.

Arbetet sker genom föreläsningar, processkrivande och lärarledda skrivseminarier där deltagarna läser, samtalar om texterna och hjälps åt att föra deltagarnas texter vidare. Deltagarna kommer på detta sätt att träna sig i analys av sitt professionella omdöme och sin praktiska kunskap i relation till de nya krav och utmaningar som uppstår med digitalisering. Slutprodukten är en utvecklad essä. Senare planeras också en öppen variant av forskarcirkeln som kurs här på Digiteket. Litteraturlista, upplägg och innehåll för forskarcirkeln, våren 2020.

Forskarcirkeln är framtagen i samarbete mellan Södertörns Högskola, Centrum för praktisk kunskap, Kungliga biblioteket, Digitalt först med användaren i fokus och Regionbibliotek Stockholm.

Nedanstående filmer är från de föreläsningar som hölls vid uppstarten av forskarcirkeln på Kungliga biblioteket den 14:e februari 2020.

YouTube

Genom att starta denna video så accepterar du Youtubes integritetspolicy och accepterar att de kommer saamla in viss data om dig genom att sätta kakor. Om du klickar i "Kom ihåg" behöver du inte upprepa ditt val för varje video. By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Läs mere

Starta video

Jonna Bornemark föreläser.

Jonna Bornemark är professor i filosofi och lektor på Centrum för praktisk kunskap. För närvarande är hon aktiv inom en rad forskningsprojekt inom praktisk kunskap, fenomenologi, HAS (Human Animal Studies) och religionsfilosofi. Hennes senaste bok är Det omätbaras renässans: en uppgörelse med pedanternas världsherravälde.

 

YouTube

Genom att starta denna video så accepterar du Youtubes integritetspolicy och accepterar att de kommer saamla in viss data om dig genom att sätta kakor. Om du klickar i "Kom ihåg" behöver du inte upprepa ditt val för varje video. By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Läs mere

Starta video

Stina Bäckström föreläser.

Stina Bäckström (kursansvarig) är doktor i filosofi och lektor i den praktiska kunskapens teori på Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola. Hennes forskning rör medvetande- och handlingsfilosofiska problem.

 

YouTube

Genom att starta denna video så accepterar du Youtubes integritetspolicy och accepterar att de kommer saamla in viss data om dig genom att sätta kakor. Om du klickar i "Kom ihåg" behöver du inte upprepa ditt val för varje video. By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Läs mere

Starta video

Michael Forsman föreläser.

Michael Forsman är docent inom medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola. Hans forskning rör bland annat digital kompetens och MIK, samt medielandskap och mediekultur i ett vidare perspektiv.

 

YouTube

Genom att starta denna video så accepterar du Youtubes integritetspolicy och accepterar att de kommer saamla in viss data om dig genom att sätta kakor. Om du klickar i "Kom ihåg" behöver du inte upprepa ditt val för varje video. By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Läs mere

Starta video

Anne Kaun föreläser.

Anne Kaun är docent inom medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola. Hennes forskning rör bland annat mediepraktiker, algoritmer, automatisering och artificiell intelligens.