Gå direkt till innehållet

Föreläsningar från forskarcirkeln skeptikerspåret

I februari 2020 startades Skeptikerspåret, en forskarcirkel med ett 40-tal biblioteksmedarbetare från hela landet. Cirkeln kommer att arbeta i mindre grupper med både fysiska träffar och fjärrträffar. I forskarcirkeln kommer man att utgå från deltagarnas erfarenheter av svårbedömda handlingssituationer i den egna yrkespraktiken som berör frågor kring digitalisering. Dessa dilemman belyses sedan från olika perspektiv och teorier.

Arbetet sker genom föreläsningar, processkrivande och lärarledda skrivseminarier där deltagarna läser, samtalar om texterna och hjälps åt att föra deltagarnas texter vidare. Deltagarna kommer på detta sätt att träna sig i analys av sitt professionella omdöme och sin praktiska kunskap i relation till de nya krav och utmaningar som uppstår med digitalisering. Slutprodukten är en utvecklad essä. Senare planeras också en öppen variant av forskarcirkeln som kurs här på Digiteket. Litteraturlista, upplägg och innehåll för forskarcirkeln, våren 2020.

Forskarcirkeln är framtagen i samarbete mellan Södertörns Högskola, Centrum för praktisk kunskap, Kungliga biblioteket, Digitalt först med användaren i fokus och Regionbibliotek Stockholm.

Nedanstående filmer är från de föreläsningar som hölls vid uppstarten av forskarcirkeln på Kungliga biblioteket den 14:e februari 2020.

Jonna Bornemarks föreläsning Det omätbara biblioteket på KB:s Youtube-kanal.

Jonna Bornemark är professor i filosofi och lektor på Centrum för praktisk kunskap. För närvarande är hon aktiv inom en rad forskningsprojekt inom praktisk kunskap, fenomenologi, HAS (Human Animal Studies) och religionsfilosofi. Hennes senaste bok är Det omätbaras renässans: en uppgörelse med pedanternas världsherravälde.

Stina Bäckströms föreläsning Perspektiv på digitalisering – En ömsint uppmärksamhet på digitalisering på KB.s Youtube-kanal. 

Stina Bäckström (kursansvarig) är doktor i filosofi och lektor i den praktiska kunskapens teori på Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola. Hennes forskning rör medvetande- och handlingsfilosofiska problem.

Michael Forsman: Perspektiv på digitalisering – Digitalisering och nationell fostran på KB:s Youtube-kanal.

Michael Forsman är docent inom medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola. Hans forskning rör bland annat digital kompetens och MIK, samt medielandskap och mediekultur i ett vidare perspektiv.

Anne Kaun: Perspektiv på digitalisering – Det digitala imperativet på KB:s Youtube-kanal. 

Anne Kaun är docent inom medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola. Hennes forskning rör bland annat mediepraktiker, algoritmer, automatisering och artificiell intelligens.

 

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt artikeln.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.