Föreläsningar med Sverker Sörlin och Lisa Olsson Dahlquist från Mötesplats Profession – Forskning

Mötesplats Profession – Forskning har arrangerats i olika skepnader sedan år 2000 och sedan 2018 i regi av Svensk biblioteksförening. Konferensen är tänkt att fylla en viktig funktion som mötesplats för utbildning, forskning och alla typer av biblioteksverksamhet.

Konferensen genomfördes i år helt digitalt. Huvudtalare var Sverker Sörlin och Lisa Olsson Dahlquist. Dessa två föreläsningar spelades in och finns nu tillgängliga för alla.

Till samhällets försvar: En bildningspolitisk idé för de kunskapsuppehållande institutionerna

Vimeo

By loading the video, you agree to Vimeo's privacy policy.
Learn more

Load video

Föreläsning från Mötesplats Profession – Forskning 2020. Med Sverker Sörlin, idéhistoriker, professor i miljöhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan, och författare.

Att göra delaktighet: möjliga metoder och verktyg för biblioteken

Vimeo

By loading the video, you agree to Vimeo's privacy policy.
Learn more

Load video

Föreläsning från Mötesplats Profession – Forskning 2020. Med Lisa Olsson Dahlquist, fd forskare vid Lunds universitet, avdelningen för ABM och digitala kulturer, Institutionen för kulturvetenskaper. Nu verksamhetsutvecklare vid MTM.