Enkät kring läsfrämjande

Hur viktigt är läsfrämjandeuppdraget för Sveriges folkbibliotek? Vad exakt är läsfrämjande insatser? Inom vilka områden som rör läsfrämjande finns det intresse för fortbildning och inspiration? I samband med att Digiteket under september publicerar forskningsartiklar kring digitalt läsfrämjande i samarbete med Kulturrådet, vill vi passa på och ställa några frågor kring läsfrämjande.

Vi hoppas att du har en möjlighet att hjälpa oss att svara på enkäten och på så sätt bidra till kvalitén på resultatet. Enkäten vi satt samman är kort och enkel. Du svarar på den på under fem minuter. Har du andra frågor eller tankar kring hur vi bäst främjar läsning, som du upplever inte täcks av enkäten är du som vanligt mycket välkommen att höra av dig till oss på kontakt@digiteket.se

Click on the button to load the content from docs.google.com.

Load content