En bra kurs blir ännu bättre

En av Digitekets mest populära kurser under våren har varit Lena Arborelius, Martina Raschs och Rebecca Erikssons Får jag verkligen svara på alla frågor? Etiska dilemman – egen moral och motstridiga krav.Detta är en av Digitekets mest matiga och omfattande kurser. Glädjande nog har den nu fått en uppdatering och getts än större tyngd i och med bidrag från Sara Luthander som är  chefsjurist på fackförbundet DIK och Jonas Holm, jurist på advokatbyrån MarLaw och styrelseledamot i Svensk biblioteksförening.

Tre olika filmer med Sara och Jonas har lagts till kursen. Två filmer som tjänar till introduktion till lektioner. Sedan en avslutande film som handlar om hur juridiken inte alltid har alla svar, och hur man ibland kan finna svar i olika kompletterande lagtexter.

Vi på Digiteket är mycket glada för dessa tillägg och de fördjupade perspektiv som dessa två jurister bidrar med i en redan djuplodande kurs.

Många biblioteksmedarbetare har nog någon gång ställt sig frågan ”är detta en fråga jag bör svara på” eller ”är detta något jag rent juridiskt får hjälpa besökaren med”. För att få vägledning i dessa frågor rekommenderar vi att ni tar er an kursen! Lycka till!