Elements of AI – En grundkurs för alla om artificiell intelligens

AI, artificiell intelligens, maskininlärning, djupinlärning: alla dessa begrepp har du säkert hört i olika sammanhang. Men vad innebär egentlig denna konstgjorda intelligens och hur kan den komma att påverka samhället? Den finska onlinekursen Elements of AI finns numera på svenska och är ett utmärkt sätt att förkovra sig i vad AI är och fungerar.

AI är ett sådant begrepp som används på en mängd olika sätt och också verkar definieras väldigt olika. I samhällsdebatten används det ibland i nästan frälsande ordalag medan andra känner att begreppet framkallar dystopiska associationer och sci-fikoncept som Terminator.

Bland de (väl) optimistiska så har till exempel röster höjts för att lärarbristen ska kunna hanteras genom AI-lärare:

“Svenska skolhuvudmän bör omedelbart börja använda AI-lärare i utbildningen. Det kommer bli ett kraftfullt verktyg för att minska problemen med lärarbrist. Men inte minst kommer det att kunna höja utbildningskvalitén.”

I dagsläget är vi dock inte där att AI-tekniken skulle kunna ersätta lärare. 

Det finns ju dock redan nu i dagsläget en del tekniker med AI som  motor vilka i sig är imponerande. Vi har till exempel den självlärande textmotorn GPT-3 som kan producera text som i princip är omöjlig att skilja från en människas. Vi har den så kallad GAN-tekniken, där AI-algoritmer tävlar mot varandra för att bli bättre, och kan skapa ansiktsbilder på människor som inte finns. Så, visst finns det AI-implikationer som känns framtidsmässiga, men det kan nog vara bra att ha en viss hälsosam skepsis. Ett sätt är att lära sig själv mer om tekniken. 

En bild på en man där artefakter av glasögon sitter ihop med ögonen.

På denna AI-genererade bild på en människa som inte finns är det lätt att se att något är fel.

Kvinna som ser helt naturlig ut.

Denna är svårare! Kan ni se några drag som hintar om att bilden är helt datorgenererad?

Vad är egentligen AI?

Två viktiga definitioner för att något är AI är att tekniken i viss mån är adaptiv och autonom.

Med adaptivitet menas kapaciteten att förbättra sin prestationsförmåga genom att lära sig av erfarenheter. Med autonom i sammanhanget menas förmågan att uträtta uppgifter utan att ständigt behöva styras av användaren. Vi pratar alltså om teknik som självständigt utövar en arbetsuppgift och blir bättre på det efterhand. 

Läs gärna mer om tekniken i Digitekets artikel En kort introduktion till AI på bibliotek

I skolvärlden handlar det till exempel om att matteövningsprogramvaran anpassar svårighetsgraden på uppgifter som presenteras utifrån hur eleven löser dem. Om en uppgift visar sig vara för svår för eleven för så flyttas den fram i progressionen och dyker upp senare. Programmet anpassar sig efter brukarens behov och förbättrar sig själv efter hand.

Elements of AI

Den finska onlinekursen Elements of AI har fått ett stort genomslag och finns nu också tillgänglig att göra på svenska. 

Målet med kursen är att göra AI begripligt – för alla. Elements of AI är en kostnadsfri onlinekurs som beskriver grunderna i AI. Kursen riktar sig till alla som vill veta vad AI är, vad man kan göra (eller inte göra) med AI och hur AI påverkar våra liv. Du behöver inte vara insatt i matematik eller programmering men ett visst intresse för att lösa logiska utmaningar underlättar. Utbildningen kombinerar teori med praktiska exempel och kan göras i egen takt. Det tar ca 15-30 timmar att komma i mål.

Du kan förresten också få högskolepoäng för kursen om du registrerar dig på Linköpings universitet. Nu måste jag bara leta fram mina gymnasiebetyg ur gömmorna…

Elements of AI

Karolina Andersdotter som är Bibliotekarie på Uppsala universitetsbibliotek undersöker just nu intresset för en studiecirkel om AI för bibliotekarier:

Intresseanmälan: AI-studiecirkel för bibliotekarier

Diplom Elements of AI: Certificate of Completion Ola Nilsson