Du, vi och digitaliseringen – skulle inte allt bli lättare? – Föreläsningarna från Internetdagarna 2020

Titta gärna på föreläsningarna från Digidels och Digitalt först med användaren i fokus spår på Internetdagarna 2020! Till exempel kan du se Katarina Gidlunds intressanta föreläsning om vad digitalisering är och inte är, nu i brusfri version!

VAD är och VEM gör digitalisering? Är det kanske inte vad och vem vi tror?

Digitalisering är ett begrepp som rör sig ganska obehindrat, och ytligt sett verkar det som att alla vet vad vi menar. Men det finns all anledning att vara lite mer seriösa kring begreppet, med tanke på alla resurser som läggs på digitalisering. Vi behöver också se över vilka som fattar beslut, vilka vi tillskriver digitalt kompetens och vilka som får ”vara med”.

Det finns mycket att lära av de hundratalet år som industriell teknik varit tongivande i vår samhällsutveckling om vi den här gången ska lyckas tänka efter före och ha en hållbar samhällsutveckling i sikte.

Katarina L Gidlund är professor i studier av digitalisering och samhällsförändring vid Mittuniversitetet och ledare för Forum för digitalisering (FODI), som fokuserar på digitalisering som fenomen och ambition i relation till våra samhällsutmaningar.

Katarina L Gidlunds presentation (pdf)

När den mänskliga hjärnan ska navigera i en digital värld som någon annan har designat

Hur funkar en mänsklig hjärna när den navigerar i en digital värld som någon annan har designat? Här följer vi med på en berättelse om människans förmåga att ta in, tolka och fatta beslut i olika digitala gränssnitt.

Med utgångspunkt i hur en människas uppfattningsförmåga, erfarenhet, minne och konsekvenstänkande fungerar anläggs ett ergonomiskt perspektiv på hur man kan lotsa en medmänniska igenom digitala gränssnitt.

Cecilia Berlin är docent i ämnet Produktionsergonomi vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Cecilia Berlins presentation (pdf)

När dom som behöver vara digitala som mest är digitala som sist

Det finns fortfarande stora digitala klyftor i Sverige och i skuggan av en pandemi visar det sig att de grupper som vi klassar som riskgrupper också är de grupper som rapporterar störst digitalt utanförskap.

Hittills har vi kunnat tänka ”Men det gör ju inte så mycket, de kan ju alltid göra ett fysisk läkarbesök, hämta en pappersblankett eller handla i butiken”. Men hur ska vi tänka nu, när den strategin rent av visat sig vara dödlig? Hur ska vi organisera arbetet med att minska det återstående digitala utanförskapet?

Stefan Johansson är doktor i människa datorinteraktion.

Stefan Johanssons presentation (pdf)

När mormor blev digital

Borås Stad vill möta morgondagens seniorer för att synliggöra möjligheter och skapa nyfikenhet kring digitalisering och teknik. Vi ser detta arbetssätt som en framgångsfaktor då äldreomsorgen står inför framtida utmaningar och behöver våga tänka nytt. Om teknikanvändandet ökar kommer våra seniorer i större utsträckning använda teknik för att få ett självständigt liv och som kommun kan vi då förskjuta inträdet till äldreomsorgen.

En målbild som vi har är att välfärdsteknik ska ses lika självklart att använda som det är att ta emot en rullstol som hjälpmedel. Självklart vill vi inte att välfärdstekniken ska ersätta personlig kontakt utan vara ett komplement så att vi kan använda våra varma händer där de behövs som mest.

Madelene Alfinsson har många års arbetslivserfarenhet från IT-branschen inom privat sektor, främst med projektledning, införanden och förändringar i IT-system. Lena Dahlberg har i grunden en utbildning inom social arbete. Hon har över tolv års erfarenhet av kommunal verksamhet med äldrefrågor.

Madelene Alfinssons och Lena Dahlbergs presentation (pdf)

Hur det digitala myndighetsstödet fungerar i Finland

Finlands stöd för digital delaktighet och användning organiseras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, som ansvarar för medborgarrådgivning och tjänsten suomi.fi.

Här får vi veta mer om hur myndigheten bidrar till digital delaktighet i Finland, men också hur den finska modellen skiljer sig från Sverige och Danmark.

Tommi Hatinen arbetar som thesis worker i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Finland.

Tommi Hatinens presentation (pdf)