Guldkorn på årets Bokmässa!

VR i Vaggeryd, Shoshanna Zuboff och cyberattacker. Spännvidden är stor när Digiteket presenterar några utvalda guldkorn ur programmet till årets bokmässa.

Digiteket har nedan valt att fokusera på de programpunkter som går i linje med vårt uppdrag. Det finns ju även mängder av intressanta samtal och föredrag som berör läsning, böcker och läsfrämjande. Botanisera bland våra förslag eller kolla in det matiga programmet. Årets hybridmässa kan upplevas både på plats och digitalt. Med en så kallad Play-biljett (ingår även i studiobiljetter) är hela programmet tillgängligt till och med den den 31 december 2021.

Torsdag 23 september

Shoshana Zuboff

09:00 – 09:30
Medverkande: Shoshana Zuboff, Karin Pettersson

Övervakningskapitalismen är en ny fas i den ekonomiska historien där privata bolag och regeringar spårar varje steg du tar i syfte att förutse och kontrollera ditt beteende. Du är inte en kund eller ens en produkt: du är råvaran. I sin bok Övervakningskapitalismen blottlägger den amerikanska författaren, socialpsykologen och filosofen Shoshana Zuboff övervakningskapitalismens mekanismer. Seminariet kommer senare även att sändas på UR Play.

Priset för Facebooks framfart

09:00 – 09:30
Medverkande: Cecilia Kang, Sheera Frenkel, Katarina Andersson

New York Times-journalisterna Sheera Frenkel och Cecilia Kangs Facebook – den nakna sanningen är en svidande granskning av ett bolag som en gång i tiden var synonymt med framtiden. Sedan kom skandalerna. 2018 avslöjades att Facebooks ledning hade försökt dölja att plattformen blivit en central kanal för desinformation, hat och politisk propaganda. Trots det fortsätter företaget att växa.  Seminariet kommer senare även att sändas på UR Play.

Tillsammans lyfter vi läsfrämjandet

10:30-10:50
Medverkande: Lotta Brilioth Biörnstad, Oskar Laurin

Kulturrådet har fått i uppdrag att genomföra ett kompetenslyft för folkbibliotekarier för att höja kunskapen om läsfrämjande och litteraturförmedling. Satsningen bygger på ett förslag från Läsdelegationen och ska genomföras i dialog med den regionala biblioteksverksamheten och ta vara på erfarenheterna från Kungliga bibliotekets insats Digitalt först. 

Att bli beforskad eller medforska – spelar det någon roll för resultatet?

11:30 – 11:50
Medverkande: Malin Ögland,  Amira Sofie Sandin

Hur ungas identitetskonstruktion och användning av sociala medier diskuteras och förklaras beror på vem som har tolkningsföreträde – det vill säga om det är vuxna eller unga själva som analyserar och förklarar. I en ny avhandling från Bibliotekshögskolan i Borås har unga personer varit aktiva som medforskare för att studera sin egen användning av sociala medier för att uttrycka identitet. Som medforskare utövar unga delaktighet och inflytande över vad som studeras och hur det kan förklaras.

Läs! Digitala språnget fortsätter efter 2021

12:00 – 12:30
Medverkande: Lisa Olsson Dahlquist, Oskar Laurin, Eva Houltzén, Daniel Forsman, Helena Björnwall Åström, Erik Amnå

Bibliotekens läsfrämjande och demokratiserande uppdrag förändras och växer med digitaliseringen. Med avstamp i forskning kring jämlik tillgång till samhällets resurser visas genom samtal och exempel hur digitala verktyg, aktiviteter och samverkan på bibliotek används för att nå verksamhetsmålen – och framtidens möjligheter.

Hur många åsikter tål demokratin?

12:30 – 13:00
Medverkande: Sofia Wadensjö Karén, Caspar Opitz, Katarina Graffman, Brit Stakston

På sociala medier är tongångarna emellanåt hårda när åsikter framförs och bemöts. Yttrandefriheten i Sverige och flera västerländska demokratier är vidsträckt men var går gränsen för vad man får uttrycka? Och varför upplever en del att de inte blir lyssnade på? Hur värnar vi ett öppet demokratiskt samtal där alla röster får komma till uttryck utan att vissa grupper hängs ut och förtalas? Vad har medier för ansvar för att hålla debatten öppen och fri?

Bildernas betydelse i vår digitala tid

14:20 – 14:35
Medverkande: Tobias Gard

Illustrationer och rörlig bild blir allt viktigare för barn och unga. Hur kan man som bibliotekarie ta hjälp av bild och film för att utveckla barns och ungas språk och få dem att hitta lusten att läsa – och även fördjupa kunskapen om bild?

Techjättarna – både hot och tillskott till åsiktsbildningen

14:30 – 15:00
Medverkande: Petra Wikström, Sofia Wadensjö Karén, Alexander Norén, Katarina Graffman

Digitaliseringen och utvecklingen av sociala medier har öppnat upp för att ett större antal röster kan komma till tals. Men det har också lett till en hårdare samtalston, till spridandet av såväl hat och hot mot enskilda personer och organisationer liksom rykten, desinformation och olagligt innehåll. Vilket ansvar bör de stora plattformarna som Facebook och Google ta vad gäller innehållet som sprids på de olika plattformarna? Borde de ta samma ansvar som mediebolagen? Och hur skulle det i så fall påverka det demokratiska samtalet?

Fredag 24 september

Hur kan biblioteken stärka demokratins utveckling i en digital era?

09:30 – 09:50
Medverkande: Brit Stakston, Karin Linder, Lena Arborelius

Vi bjuder in till ett samtal om bibliotekens demokratiuppdrag och hur uppdraget kan tolkas i en digital tid. Hur kan bibliotekspersonal bli än mer aktiv i arbetet med digitaliseringens påverkan på demokratin? På vilket sätt kan bibliotekschefer leda och organisera verksamheten så att den får en ökad legitimitet i dessa frågor?

100 lektioner för en stärkt demokrati

09:30 – 10:00
Medverkande: Anette Novak

Medie- och informationskunnighet (MIK) är en förutsättning för att undvika fällorna i dagens snabba, komplexa och allt mer automatiserade samhälle. Men vad är viktigt att tänka på när vi navigerar i det stundtals röriga medielandskapet? Statens medieråd har tagit fram 100 korta lektioner i MIK, digital samhällskunskap paketerad för alla som inte har tid. Tillsammans med några av myndighetens MIK-ambassadörer diskuterar vi utmaningar. Hur farligt är det att inte vara medieveten, för individen – och för demokratin?

Litteraturen är död – länge leve den

10:00 – 10:30
Medverkande: Carl Sundevall, Johanna Schreiber, Niclas Sandin, Sven Anders Johansson, Andreas Ekström

Det är en omvälvande tid för litteraturen. Ljudboomen och nya digitala läs- och lyssnarvanor har satt igång en genomgripande strukturomvandling i branschen. 2020 passerade ljudboken den fysiska boken i både volym och intäkter. Men hur påverkas litteraturen i sig av förändringarna? Är en text som skrivs för att läsas tyst en annan sorts text än den som skrivs för att läsas högt? Marginaliseras den smalare litteraturen i jakten på strömmade lyssningsminuter, eller innebär det digitala utbudet att allt kan nå fler?

Hur främjar man läs- och skrivlust på nätet?

12:30 – 12:50
Medverkande: Martin Widmark, Lisa Ahlqvist, Tobias Gard

Barn spenderar mer och mer tid framför skärmen. Vilka möjligheter ger detta att hitta nya vägar in i litteraturen? Med digitalisering får vi nya metoder och verktyg som kan öppna upp för alternativa arbetssätt. Barnens bibliotek bjuder in till ett samtal om hur man på ett lustfyllt sätt kan arbeta läs- och skrivfrämjande med och för unga i olika digitala medier.

Nätjättarna och yttrandefrihet

12:30 – 13:00
Medverkande: Ulla Carlsson, Jesper Bengtsson, Mattias Beijmo

Efter attacken mot Kapitolium stängdes USA:s president Donald Trump av från alla sina plattformar på sociala medier – Twitter, Facebook, Youtube och Snapchat. Twitter har dessutom blockat 70 000 konton som kan kopplas till den konspirativa högerextrema rörelsen Qanon. Är nätjättarnas åtgärder ett brott mot yttrandefriheten? Får de publicera vad som helst?

Mediekunniga medborgare – en förutsättning för demokratin

12:30 – 13:00
Medverkande: Anna Wallgren, Henrik Nyberg, Anette Novak, Fatima Khayari, Jeanette Gustafsdotter

Medie- och informationskunnighet (MIK) är grundläggande för en stark demokrati. Men hur kan du som lärare eller bibliotekspersonal stärka medie- och informationskunnigheten bland dina elever? Vilka MIK-resurser finns att tillgå och hur kan unga uppmuntras att själva iklä sig rollen som medieproducenter? På uppdrag av regeringen koordinerar Statens medieråd den nationella kraftsamlingen för stärkt medie- och informationskunnighet. Några av det nationella nätverket MIK Sveriges aktörer delar här med sig av sina bästa verktyg för en starkare demokrati.

Känsliga frågor, nödvändiga samtal

13:00 – 13:30
Medverkande: Roger Säljö, Göran Larsson, Karin K Flensner, Emma Leijnse

I både skola och samhälle kan frågor som berör yttrandefrihet, klimatförändringar, genus, migration, religion och andra brännande ämnen skapa häftiga reaktioner och ibland konflikter. Oavsett vad vi tycker i dessa laddade frågor är det nödvändigt att vi lär oss bygga våra resonemang på vetenskapligt belagd kunskap. Ungdomar behöver få resurser och verktyg för hur de ska hantera och förhålla sig till den mångfald och de åsiktsskillnader som präglar dagens samhälle och som de möter i medier och andra vardagliga sammanhang. I detta seminarium diskuteras hur man som lärare kan bemöta och hantera den här typen av frågor och hur man kan skapa ytor där olika åsikter kan diskuteras.

Den svenska modellen under hot: Ansvarig utgivarskapet något att slåss för

13:10 – 13:40
Medverkande: Irene Požar, Kerstin Brunnberg, Nils Funcke

Utgivarskapet bygger förtroende och tillit och fungerar som en utsträckt hand till läsare, lyssnare och tittare: har du synpunkter på vad som publiceras så är det en person som bär ansvaret. I ett globalt perspektiv ser det annorlunda ut och det påverkar också det svenska utgivarskapet – de stora techjättarna sätter upp egna villkor, där de tar sig rätten att överpröva publicistiska innehållsbeslut utan känsla för det nationella sammanhang där publiceringen sker. Mediebranschens digitalisering ställer helt nya krav på en utgivare.

VingRot – upplev historien med nya ögon

13:30 – 13:50
Medverkande: Maria Sandström Låstberg, Mia Olausson

Projektet VingRot har utforskat hur man kan arbeta med 360-film och VR för att förmedla kulturarv. Vaggeryds bibliotek har i projektet samverkat med det militärhistoriska museet Miliseum och den öppna ungdomsverksamheten i kommunen. Fokus har varit att undersöka hur man kan arbeta med kreativt berättande och film samt skapa en möjlighet för fler att ta del av digitala verktyg.

När alla tvättar händerna – tvättas även fakta bort?

14:00 – 14:30
Medverkande: Emma Frans

Under pågående pandemi har Emma Frans haft folkbildarens uppgift. Här föreläser hon om hur svårt det är att förklara ett osäkert forskningsläge när upprörda människor kräver starka och effektiva åtgärder, trots att ingen riktigt vet vad som hjälper. Vilka pedagogiska grepp kan vi använda oss av för att nå och hjälpa våra elever att navigera genom en djungel av information och falska påståenden? Och hur påverkas vi alla att tro på saker som inte är sanna?

När rykten och osanningar haglar – hur står vi emot?

14:30 – 15:00
Medverkande: Sofia Wadensjö Karén, Katarina Graffman, Irene Christenson, Mattias Beijmo

Aldrig har det varit enklare att ta del av och sprida information – något som de flesta upplever som positivt. Men när nyheter, åsikter och rykten finns i ett ständigt flöde, bara ett klick bort, kan det ibland vara svårt att veta vad som är sant och vem man kan lita på. Hur känner man igen ett rykte och hur vet man att den som sprider information har ett ärligt uppsåt? Hur påverkas det demokratiska samtalet av ryktesspridning och desinformation? Och hur kan samhället och den enskilda individen rusta sig för att stå emot?

Lyft din presentationsteknik

15:00 – 15:30
Medverkande: Micke Hermansson, Anna Granlund

Efter prick 30 år som lärare och mer än 300 föreläsningar i bagaget sedan dess, har Micke ”Grej of the Day” Hermansson varit med om det mesta när det gäller att prata inför alla slags människor i syfte att nå ut med ett budskap. Under 30 fullspäckade minuter delar Micke med sig av några av sina 101 konkreta tips på hur du kan lyfta din presentationsteknik – oavsett om den är live eller digital. Micke är aktuell med boken Presentationslyftet – 101 vägar för dig som vill nå ut. Seminariet kommer senare även att sändas på UR Play.

Lördag

Sveriges coronastrategi

11:15 – 11:45
Medverkande: Per Wirtén, Johan Anderberg, Amina Manzoor, Emma Frans

Dag för dag följer vi Emma Frans i Alla tvättar händerna. Det ständigt förändrade forskningsläget och hur hon hamnar i centrum för en allt hätskare debatt. En av Amina Manzoors avgörande vinklar i Pandemier! är hur smittan på många sätt överträffas av en ”infodemi” där larmen och det höga tonläget till och med kan förvärra situationen. I Johan Anderbergs Flocken följer vi spelet kring den svenska strategin; hur ordet flockimmunitet blir ett av våra mest laddade ord, och hur Sverige hamnade i världens blickfång. Tillsammans pratar de om hur pandemin påverkat oss svenskar och bilden av Sverige.

Putins troll – Hur den ryska propagandamaskinen hotar demokratin

12:15 – 12:45
Medverkande: Patrik Oksanen, Jessikka Aro

En diskussion om det ryska informationskriget som styrs från Kreml, där nätspionage, sociala medier-troll, fejknyheter, cyberattacker, mordhot och hatkampanjer är vardag. Om rysk propaganda och om åsiktsfrihet baserad på boken Putins Troll som utkommer på svenska i tid för bokmässan.

Hatet skrämmer till tystnad – Om kvinnliga journalisters utsatthet

12:15 – 13:00
Medverkande: Line Säll, Amina Manzoor, Stefan Eklund, Oscar Björkenfeldt, Hanna Andersson

I en fungerande demokrati uttrycker sig journalister fritt, utan oro för repressalier eller konsekvenser för privatlivet. Så är det inte i Sverige idag. I detta seminarium lyfter vi det faktum att kvinnliga journalister tystnar eller undviker vissa ämnen till följd av för hat och hot i arbetet. Vad innebär det för individen och för samhället i stort?

Pandemins effekt på öppna forskningsresultat

15:00 – 15:30
Medverkande: Katarina Wiberg, Gustaf Nelhans, Amina Manzoor

Pandemin har lett till en ökad publicering av forskningsartiklar och tillförlitligheten till preliminära forskningsresultat har ofta diskuterats i media. De vetenskapliga förlagen har tillfälligt öppnat upp tillgången till publicerade forskningsartiklar om covid-19 som normalt finns bakom betalvägg. Det har också påverkat hur forskningen sprids och förmedlas till allmänheten. Hur kommer detta påverka forskarnas sätt att publicera i framtiden? Kommer förväntningarna på fri tillgång till forskningsresultat att öka? Vilka nya utmaningar har pandemin inneburit för att förmedla forskningsresultat och forskningens processer till allmänheten?

Anne Applebaum: Democracy and Disinformation

16:00 – 17:00
Medverkande: Sofi Oksanen, Anders Kompass, Anne Appelbaum

How does the information war of our time affect democracy? Journalist and Pulitzer Prize-winning author Anne Applebaum has for the past decade been a relentless critic of the authoritarian development in Europe and the United States, and gained international attention for her latest book «Twilight Of Democracy».

Söndag

Incel, kris och konspiration

14:15 – 14:45
Medverkande: Kent Werne, Kholod Saghir, Stefan Krakowski, Dimitris Alevras

Hur går man från att vara i ofrivilligt celibat till att bli en incel? Vad pågår i forumen på internet som lyckas konvertera vilsna män till terrorister? I romanen Det är en märklig plats jag har kommit till gestaltar Dimitris Alevras radikalisering, prepping och högerextremism. Psykiatern **Stefan Krakowski **(Incel – Om ofrivilligt celibat och en mansroll i kris) har djupintervjuat incelmän och infiltrerat incelrörelsen. Kent Werne söker i Konspirationsfeber svar på varför vissa av oss rycks med i konspirationsteorier och vad det får för konsekvenser. Tillsammans diskuterar de ett av samtidens största hot.