Digiteket lyfter i Åtvidaberg

Vi på Digiteket ser på vår nationella statistik att landets biblioteksanställda är otroligt flitiga och fortbildar sig i en imponerande takt. Då och då får vi dock in tips på verksamheter som lyckats extra bra med att hitta metoder för att ge medarbetarna tid och utrymme till fortbildning. Åtvidabergs bibliotek är ett sådant exempel. Över 160 gjorde kurser från ett och samma folkbibliotek gör att vi helt enkelt var tvungna att ta reda på vad hemligheten är.

Medarbetarna i Åtvidaberg, från vänster; Marie Drejstam, Karin Fahlstedt, Kristina Nilsson, Kathrin Johansson, Andrea Kindstrand. Frånvarande är Lollo Ståhl. 

Hej, Karin Fahlstedt. Du jobbar på Åtvidabergs bibliotek och är en del av den här framgångsrika fortbildningsinsatsen. Kan du berätta lite mer om hur ni har organiserat fortbildningen. Hur har ni frigjort tid, som alltid är en så dyrbar resurs i alla sammanhang?

På grund av situationen som uppstått till följd av Covid-19 har vi arbetat hemifrån i 3-veckorsintervall. När det blev klart att fler åtgärder för att minska smittspridning skulle vidtas, sa vi tidigt till vår chef att fortbildning på Digiteket är något vi kan arbeta med hemma.

Vad har ni haft för upplägg när ni har jobbat med kurserna? Har varje medarbetare jobbat med den fortbildning de känt att de behövt, för sig – eller har ni gått kurser gemensamt och utnyttjat Digitekets gruppfunktioner för diskussion?

Jag tror att nyfikenheten och intresset för olika delar av kurserna var det som styrde i början. När man har gjort de kurser man varit intresserad av blir det naturligt att man fortsätter inom andra områden. Vi har främst arbetat individuellt men har skapat grupper i Digiteket och testat Jitsi. Som vi ser på det nu kommer vi gå tillbaka eller göra kurser tillsammans när vi kan arbeta full styrka igen.

Hur upplever ni att fortbildningen fungerar på plattformen?

Vi har upplevt att plattformen fungerat bra och smidigt. Plattformen är lättförståelig och inte alltför akademisk. Genom vår kontakt på Regionbibliotek Östergötland har vi önskat lite mer reflektionsfrågor för att få utmana oss själva lite, samt att kunna bocka av de artiklar man läst för att enklare kunna hitta tillbaka till dem.

Ser ni några effekter av den fortbildning ni gjort? Har ni någon nytta av det ni lär er?

Absolut! Kurserna väcker många intressanta diskussioner. Speciellt säkerhetskurserna har fått arbetsgruppen att tänka ett varv till. Vi kan känna att det ger mycket för verksamheten men även för oss som privatpersoner.

Har er modell haft några andra effekter/konsekvenser – annat än den individuella ökade kompetensen?

Vi har inte hunnit applicera det vi lärt oss på grund av rådande situation men vi ser definitivt att vi kommer kunna göra det i framtiden. Ett exempel är inom projektet ”Digitala tjänster för alla” där vi ser att våra nya kunskaper från Digitekets kurser kommer att komma till användning när vi ska förvalta det projektet resulterat i. En idé är hur vi kan utveckla säkerhetstänket hos nya internetanvändare.

Har ni några tips till andra bibliotek som också funderar på att försöka jobba mer aktivt med sin digitala fortbildning?

Schemalägg tid för att göra kurserna. Ifall det inte frigörs tid för arbete med Digiteket är det lätt att det inte hinns med. Det är lätt att det blir bortprioriterat i det dagliga arbetet, men ge det några kurser så kommer du vara fast!

 Vi på Digiteket gläds över att fortbildningen har varit till nytta, över inspirationen ni kan ge andra och över all den nya återkoppling vi  fått av er i Åtvidaberg för att göra plattformen bättre. Stort tack!