Digiteket behöver er hjälp!

Digiteket har nu funnits lite över ett halvår och genomslaget har varit fantastiskt. Två tredjedelar av alla biblioteksanställda är registrerade på sidan och vi ser redan tusentals kurser avklarade. I samband med coronakrisen har vi utökat våra ansträngningar – bland annat genom satsningen #Digitalabiblioteket och vi kan också se hur ni som användare också ökar era fortbildningsinsatser. En vanligt dag räknar vi över hundra genomförda kurser.

Men självklart vilar vi inte på våra lagrar. Nu mer är någonsin finns det ett behov av digital fortbildning och vår avsikt är att fortsätta att fylla på med kurser och artiklar i så hög takt som möjligt. Men för att detta ska fungera behöver vi er användares hjälp med två saker:

Inventera behov

Digiteket är satt att leverera digital fortbildning i enlighet med Digcomp och trots att detta är en begränsning (vi gör inte fortbildning som rör analoga system eller färdigheter) så är det ändå ett mycket brett område. Här behöver vi er användares hjälp med att pejla var behoven är som störst. Ta därför chansen att höra av er till Digiteket via mailen kontakt@digiteket.se och med ämnesraden “Önskemål”. Berätta för oss vilka digitala kunskaper och färdigheter du skulle behöva utveckla. Har du många önskemål prioritera dem gärna i en lista. De önskemål som kommer in (ju fler desto bättre) hjälper oss att både överblicka behoven och prioritera i vilken ordning vi ska göra saker. Vi kan inte lova att just ditt önskemål som enskild användare genast blir en kurs eller artikel på Digiteket men lovar att lyssna på er som användare i stort och ge er den fortbildning ni önskar.

Inventera resurser

Vi i Digiteket möter varje dag biblioteksmedarbetare med stor expertis i många olika digitala ämnen. I många fall kan ni långt mycket mer än vad vi själva kan i enskilda ämnen. Då Digiteket är regionernas och folkbibliotekens gemensam plattform med det uttalade syftet att dela kunskap så söker vi nu er med kompetens att dela. Vi söker:

 1. Dig som har någon form av digital kunskap eller färdighet som du känner att du skulle kunna dela med dina medarbetare i landet. Det kan handla om kunskap om specifika system eller program eller om digitala färdigheter – hur man gör saker för att få bästa effekt online, och så vidare. Här är det läge att lägga blygsamheten åt sidan. Saker som du tycker är lätta eller självklara kan mycket väl vara till stor hjälp för andra som än inte har dina kunskaper.
 2. Dig som specifikt kan något av nedanstående ämnesområden som redan står på Digitekets önskelista över framtida kurser eller artiklar:  
 • Att arbeta digitalt gentemot de prioriterade målgrupperna: barn och unga, personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska, samt de nationella minoriteterna
 • Fördjupningar i redan existerande ämne, det vill säga kursinnehåll som kan passa in på vad vi kallar nivå två eller tre: för användare som redan har en bred allmänkompetens men behöver spetskunskap
 • Biblioteket som makerspace. Erfarenheter och konkreta tips om hur man går tillväga för att skapa ett på sitt bibliotek 
 • Juridiska/digitala aspekter på biblioteksverksamhet. Saker som upphovsrätt, GDPR, artikel 11, artikel 13 och tillgänglighetsdirektivet
 • Digitalt läsfrämjande – erfarenheter, metoder, tips och tricks 
 • Bibliotek på sociala medier: Vad och hur gör man för att nå fram?
 • Att samarbeta i Microsoft teams och i Googlemiljön eller till exempel Slack eller Trello
 • Open source på bibliotek
 • Guider till program och tjänster som används på olika bibliotek, till exempel databaser
 • Best practice och lyckade exempel på MIK-aktiviteter
 • Sammanställningar av fria resurser i form av bild-, video- och textarkiv 
 • Hur bör man tänka kring tillgänglighet när man bedriver digital biblioteksverksamhet
 • Hur kan biblioteket verka demokratifrämjande vad gäller digital tillgänglighet, MIK och så vidare.
 • Hur man bäst handleder någon som ska ansöka till universitet: laddar upp betyg, CV, registrerar sig och så vidare’

 

Få grupper förstår kraften i att dela med sig av kunskap lika väl som biblioteksmedarbetare och det ser vi på Digiteket nu resultatet av. Vi tackar och bockar och ser fram emot ännu mer delande i framtiden.