Digiteket fräschar upp!

I samband med Digitekets ettårsdag lanserades också några uppdateringar på sidan. Vi lade så att säga ytterligare ett lager nytt färg till de redan existerande. I huvudsak handlar det om förbättrade gruppfunktionaliteter, förbättrad navigering och tydlighet. Här nedanför följer en kort översikt över vad som är nytt på sidan. 

 

Bakgrunden till förändringarna

Bakgrunden till uppdateringarna av Digiteketsidan är  återkopplingen vi fått från er användare – både genom alla som hört av sig till oss direkt med önskningar och förslag om förbättringar och dels genom riktade enkäter och djupundersökningar som vi gjort för att utvärdera plattformen.

Under denna omgång av uppdateringar har fokus varit att  förtydliga gruppfunktionaliteterna och skapa tydligare personligare sidor.

Mer personlig

Nu kan användare på Digiteket ladda upp sin egen profilbild och på så sätt lättare identifiera sig själv och andra i gruppdiskussioner.

Mer överblickbar statistik

Det har också blivit lättare att överblicka sin personliga statistik och se hur man skattat sig i sitt självskattningstest. Du kan nu också tydligare se din progression i olika kompetensområden.

Grupper

Grupper har nu fått sina egna flikar. När du trycker på grupper på sidan så syns olika gruppfunktioner  i en meny: Alla grupper, Mina grupper, Grupper jag skapat och Skapa ny grupp.  När du sedan arbetar inne i grupper har de på flera sätt blivit enklare och tydligare:

  • Grupper är sökbara så du lättare kan hitta det du letar efter.
  • Grupper kan göras privata eller publika.
  • Gruppdiskussionerna har också blivit förtydligade och förenklade med möjlighet att ta bort kommentarer.

 

Tydlighet

Sättet som kurser och kursmaterial har presenterats har överlag blivit tydligare. Alla kurser har nu fått tydligare märkning och tydligare metainformation. Det är lättare att se på vilken nivå de är och ungefär hur långa det är genom ikonerna som syns i kursboxen. Väl inne i en kurs är det lättare att se vem som är författare och när kursen publicerades.

Framtiden

Det finns många fler kommande förbättringar på sidan som vi hoppas kunna presentera senare under hösten. Som alltid är vi intresserade av att höra era åsikter och lyssnar gärna på era förslag till förbättringar. Tveka inte att höra av er till kontakt@digiteket.se.