Digitalt sist – Hur ska alla komma med?

Stefan Johansson från företaget Begripsam föreläser om sin aktionsforskning vid KTH om kognitiv och psykisk tillgänglighet i digitala sammanhang.

Hur kan samhällsfunktionerna bättre designas för att möta de människor som ännu inte är helt digitala, eller som av olika anledningar rör sig in och ur ett digitalt gränslandskap, på samma villkor som övriga befolkningen?

Föreläsningen gavs vid Digitalt först – med användaren i fokus konferens Forskardagen 2019.

Avhandlingen Design for Participation and Inclusion will Follow: Disabled People and the Digital Society