Digitalt sist – Hur ska alla komma med?

Stefan Johansson, från Begripsam, föreläser om sin aktionsforskning vid KTH om kognitiv och psykisk tillgänglighet i digitala sammanhang.

Om de människor som ännu inte är helt digitala, eller som av olika anledningar rör sig in och ur ett digitalt gränslandskap. Hur skall samhällsfunktionerna bättre designas för att möta dessa medborgare på samma villkor som övriga befolkningen?

Föreläsningen gavs vid Digitalt först – med användaren i fokus konferens Forskardagen 2019, på KB 25/10.

Länk till Begripsam

Länk till Stefans avhandling (disputation 191122)