Gå direkt till innehållet

Digitalt läsfrämjande för barn och unga – en utbildningsinsats för personalen på folkbiblioteken i Göteborg

Hur kan man genomföra utbildningsinsatser för folkbibliotekspersonal kring digitalt läsfrämjande?  Malin Carlsson berättar för Digiteket om hur biblioteken i Göteborg fortbildade sig kring digitalt läsfrämjande.

För två år sen fick barnbibliotekarierna på biblioteken i Göteborg svara på en enkät i syfte att synliggöra det arbete som görs för målgruppen barn och unga samt att identifiera utvecklingsområden; vad gör vi inte, vad kan vi göra bättre och vad behöver vi för att nå dit? Något som verkligen stack ut i svaren var tankar om det digitala och hur vi kan använda oss av digital teknik i mötet med barn och unga. Flera nämnde att de önskade utveckla det digitala arbetet för och med barn och unga men att det fanns en del hinder för att sätta igång; avsaknad av grundläggande teknisk utrustning, tidsbrist och bristande digital kompetens. Inte sällan bokas en extern aktör in när det arrangeras programverksamhet med digitala verktyg på biblioteken. Hur kan vi vända trenden och själva skapa innehåll och hålla i programpunkter? Det mynnade ut i en utbildningsinsats för personal på biblioteken i Göteborg och med stöd från Förvaltningen för kulturutveckling anordnades flera fortbildningar i digitalt läsfrämjande. 

Men hur gör vi i pandemitider när stora grupper inte kan samlas? Vi valde att begränsa antalet deltagare och bokade en stor och luftig sal. En av de saker vi funderade mycket på då vi planerade för utbildningarna var det kollegiala lärandet; hur sprider vi vidare det vi lär oss till våra kollegor, hur delar vi med oss av vår kunskap? Det blev ännu mer relevant när vi tvingades begränsa antalet deltagare. Vi bestämde oss för att en del av utbildningen skulle handla om kollegialt lärande och hur vi kan bli bättre på det. Alla föreläsare som bokades in fick i uppdrag att lyfta frågan utifrån sin profession. 

Vi funderade också en del på hur vi behåller kunskapen efter att utbildningen är slut? Framför allt i tider när vi är väldigt begränsade vad gäller programverksamhet och möjligheten att bjuda in grupper till biblioteken. Då vi skissade på ett upplägg för hur utbildningen skulle se ut ingick just programverksamhet som en av delarna, det vill säga att kursens deltagare initialt skulle anordna minst en programpunkt tillsammans med barn utifrån det de lärt sig under utbildningen. Dessvärre slog pandemin till och vi fick tänka om. 

Våren 2020 hölls utbildning och workshop med fokus på berättande med film och stillbilder. Vi anlitade Barnfilmskolan till detta som genast satte gruppen i arbete med utmanande och roliga övningar. Med hjälp av mobilens eller surfplattans kamera, apparna iMovie och StopMotion fick vi testa på flera olika typer av övningar som innebar allt från manusförfattande till kortfilm – och allt däremellan! Nu när vi inte kunde öva på det vi lärt oss tillsammans med barn i den utsträckning vi hade önskat fick deltagarna i stället med sig en sommaruppgift. Med hjälp av iMovie och StopMotion skulle alla göra minst ett boktips i det årets Sommarbokentema genom portalen och publicera på sociala medier. 

Hösten 2020 var tanken att utbildningsinsatsen skulle fortsätta med ytterligare tre tillfällen. I september bjöd vi in personer från Göteborgsregionen som bland annat arbetar med utbildning och digitalisering. Med fokus på digitalt berättande fick vi lära oss hur vi kan använda olika digitala verktyg i det läsfrämjande arbetet och vi testade bland annat Textäventyr, Popplet, Puppet Pals och green screen. En viktig del i utbildningsinsatsen var att den skulle innehålla lika delar föreläsning som workshop. Genom att testa verktygen på plats, lära känna teknik, appar och funktioner, skapas en trygghet och ett mod att själv våga skapa innehåll och hålla i programpunkter med digitala verktyg på biblioteken. 

På grund av en andra smittovåg under hösten fick vi digitalisera resterande utbildningar. Vi fick också tänka om gällande upplägg; det var svårare att få med ett workshopsmoment när utbildningarna hölls digitalt. I stället skapades inspirations- och tipsfilmer på hur vi kan bokcirkla på nätet, hur vi kan arbeta med bibliotekets e-bokstjänst Libby i mötet med barn och unga samt en inspirerande föreläsning med Linn Holmstedt som har skrivit rapporten Robotar och ritblock – digital biblioteksverksamhet för barn och unga på folkbiblioteken i Stockholms län

Så här i efterhand är vi oerhört nöjda över hur vi fick till denna gedigna utbildningsinsats trots rådande läge. Nu återstår det stora provet – att våga testa det vi lärt oss ute på biblioteken tillsammans med barn och unga!

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt artikeln.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.