Digitalt först med användaren i fokus har gått i mål!

Efter tre år avslutades nu satsningen Digitalt först med användaren i fokus. Syftet har varit att öka folkbibliotekens digitala kompetens och uppdraget har genomförts i bred nationell samverkan. Nu är slutredovisningen här!

En stor del av biblitoteksväsendet har omfattats av satsningen – folkbiblioteken på kommunal nivå, de regionala bilbioteksverksamheterna och KB på nationell nivå. Tillsammans har de arbetat för att höja folkbibliotekens digitala kompetens, vilket i slutänden är tänkt att gynna hela befolkningen.

Samverkan har skett både inom och mellan de olika samhällsnivåerna. Flera parter som verkar inom biblioteksfältet, eller inom om angränsande områden, har varit delaktiga i processen.

I dag överlämnade KB slutredovisningen av Digitalt först till Kulturdepartementet. Ta del av hela rapporten nedan:

Avslutningen sammanfattades i en konferens som filmades och som vi har all anledning att återkomma till fram över när den finns tillgänglig.