#digitalabiblioteket

När nu många måste stanna hemma – eller biblioteksrummet till och med måste stänga – mobiliserar bibliotek landet runt och flyttar sin verksamhet till internet. Digitalt först med användaren i fokus vill därför samla och lyfta exempel på hur bibliotekstjänster kan erbjudas online.

alt=""

Hjälp oss genom att märka relevanta inlägg i era biblioteks-kanaler i sociala medier med #digitalabiblioteket, så skapar vi en inspirationsbank tillsammans.

Tema

Vi har publicerat tre artiklar som samlar exempel, lärresurser och guider på nedanstående teman. Artiklarna är levande dokument som kommer att uppdateras fortlöpande under våren, allteftersom vi får in tips på resurser och aktiviteter. 

Hur arbetar man folkbildande på internet? Vilket blir bibliotekets roll när samhället utmanas? Vilka möjligheter att arbeta läsfrämjande för barn och vuxna finns via digitala verktyg? Hur riggar vi snabbt digitala mötesplatser, med tillgängliga verktyg?

Kontakta Digitekets redaktion, kontakt@digiteket.se, om du har kunskaper kring dessa frågeställningar som du vill dela med dig av till fler.

Kungliga biblioteket har en sida, Nationell överblick, som fortlöpande uppdateras med information från Sveriges biblioteksverksamheter och där du också kan rapportera in om ditt biblioteks verksamhet förändrats på grund av Corona.

Läs också hur riksbibliotekarien Karin Grönvall sammanfattar läget och våra nya sätt att sköta arbetet i detta inlägg.

Om du vill diskutera hur biblioteken påverkas i Corona-tider, rekommenderar vi också Facebookgruppen Bibliotek i Coronakris (administreras av Biblioteksbladet).

Följ och sprid #digitalabiblioteket i dina sociala kanaler

Sök #digitalabiblioteket på Instagram.

Sök #digitalabiblioteket på Facebook.

Sök #digitalabiblioteket på Twitter.

Följ Digitalt först med användaren i fokus på Facebook.