Digitala språkkaféer möter stort gensvar

Den 27 mars tipsade vi i artikeln Digitala mötesplatser, en del av #Digitalabiblitoeket, om Botkyrka biblioteks digitala språkkaféer. I denna artikel följer vi upp det tipset med en intervju med Pethra Öster, projektledare i  Bibliotek Botkyrka.

Bild: © Botkyrka Kommun

Kan du berätta något om vad som ligger bakom detta projekt?

Min roll var från början att undersöka möjligheten med digitalisering gällande just språkkaféer.

Det känns angeläget att undersöka möjligheterna till digitala rum som komplement utifrån den extraordinära situation som folkbiblioteken befinner sig i, där våra fysiska rum blivit begränsade.

Att utveckla nya digitala rum innebär så klart nya utmaningar som digital fortbildning för bibliotekspersonal, deltagare och användare. Detta gjorde att vi önskade finna en lätt och användarvänlig applikation, för att inte skrämma bort ovana användare.

Efter att ha kollat runt på olika digitala verktyg, så valdes Zoom som mötesapplikation. Valet av Zoom berodde på att det är en relativt enkel applikation, som dessutom används övervägande på universitet och skolor.

Hur har gensvaret varit? Har ni haft många deltagare?

Gensvaret att delta på våra digitala språkkaféer har varit enormt, 70 personer har anmält sitt intresse. Jag har en känsla av att de som är i behov av att träna svenska surfar runt på bibliotekens hemsidor för att se vad vi har att erbjuda digitalt. Så trots att en del av våra deltagare kanske är ovana digitalt och inte använt denna tjänst tidigare, så kastade de in en anmälan. På mindre än en dag blev våra första tre språkcirklar fullsatta.

Nu är vi inne på vecka två (vi har tre digitala språkkaféer i veckan, med ett maxantal på fem personer i varje sektion) och vi testar och reviderar vår metod fortfarande. Det visade sig att deltagarna måste förberedas ordentligt för att kunna ansluta sig digitalt. Det räcker inte med att skicka ut en Zoom-inbjudan. Vi har konstruerat en lathund på lätt svenska och vi bokar in deltagarna både via e-post och sms så att de själva kan välja sitt digitala verktyg. Vi skickar även ut påminnelser, som vi ber dem lägga in i sin mobila kalendrar.

De kollegor som hållit i kurserna har varit ivriga på att möta upp målgruppen med alternativ då våra fysiska språkkaféerna stängdes ner. Responsen från deltagarna har varit mycket positiv. De digitala språkkaféerna har möts med en nyfikenhet och fascination och vilja att prova något nytt.

Hur ser formen ut för era språkkaféer?

Språkkaféerna hos oss inom Botkyrka Bibliotek har olika former, vissa av språkkaféer är som folkbildande föreläsningar inom aktuella ämnen,  medan andra språkkaféer byggs upp med en aktiv interaktion mellan deltagarna. Det samtalsämne som är centralt är corona:

  • Måndagar kl. 13-15 Vi pratar om fake news & corona
  • Tisdagar kl. 15-15.45 Vi pratar om corona
  • Torsdagar kl. 16-16.45 Vi pratar om yrken som är viktiga för samhället

Har du några tips till andra bibliotek som vill dra igång digitala språkkaféer?

Kör igång, även fast ni är ovana och det känns obekvämt. Nu har vi möjlighet att fortbilda oss inom digitaliseringens möjligheter. Var öppen med att misslyckas, det är ett bra sätt att utvecklas och att utveckla nya metoder.

Var öppna med att revidera formen för digitala språkkafeér längs vägen. Desto mer du arbetar med digitala tjänster desto mer ser du vad som går att utveckla och göra bättre.

Ha en dialog med kollegor och deltagare för återkoppling och förbättra allt eftersom.

För er som vill ha ytterligare information rekommenderar vi Bibliotek Botkyrka.