Digitala mötesplatser

De tekniska möjligheterna att mötas online är bättre än någonsin. I denna artikel kan du fördjupa dina kunskaper om de olika möjligheterna som finns kring att skapa digitala mötesplatser, både internt med dina kollegor och externt – för biblioteksanvändare.

När nu många inte har möjlighet att komma till biblioteket – eller i de fall biblioteksrummet har behövt stänga – finns det all anledning att reflektera kring hur verksamheten på ert bibliotek kan fortgå, men i digitala kanaler. Genom digitala möten, livesändningar och digital kundtjänst finns stora möjligheter att fortsätta erbjuda biblioteksverksamhet till ert närsamhälle. I denna artikel får du lära dig hur man gör. Vi kommer att  ge exempel från verksamheter ute i landet samt hänvisa till resurser här på Digiteket och andra platser.

Artikeln kommer att uppdateras. Har du någon kunskap eller något exempel och material som kan komma fler till del? Mejla Digitekets redaktion, kontakt@digiteket.se

Uppdateringshistorik

 • Skellefteå stadsbibliotek erbjuder digital kundtjänst, tillagd 20200423
 • Länk till Internetstiftelsens genomgång av olika videokonferensverktyg, tillagd 20200416
 • PDF på Digiteket om roller vid digitala möten, tillagt 20200408
 • Digiteketkurs om videomötesverktyget Jitsi, tillagt 20200407
 • Länkar tillagda, tips för att filma med mobilen samt tips för datorovana att videochatta, 20200402
 • Artikel om hur man startar en digital infodisk, tillagt 20200331
 • Tips på livesändningar på Facebook från tre olika bibliotek, tillagt 20200331
 • Artikel från Digidel-nätverket, om hur Säters bibliotek ställt om sina kontakter med sina användare, tillagt 20200330
 • Tips om digitala språkcafèer från Botkyrka bibliotek, tillagt 20200327
 • Artikel om hur Västerås stadsbibliotek sänder sin programverksamhet live, tillagt 20200326
 • Enkla instruktioner för videosamtal från Säters bibliotek, tillagt 20200323
 • Tips om sagostunder som strömmas från Tibro bibliotek och Linköpings stadsbibliotek tillagt 20200323
 • Tips om digital infodisk Karlstads universitetsbibliotek tillagt 20200323
 • Artikeln skapad 20200323

Senaste nytt

I dessa tider med mycket fler möten online är det viktigt att välja rätt videokonferensverktyg. Få hjälp och tips med hjälp av en genomgång av olika verktyg från Internetstiftelsen.

Dataprata, enkel kom-igång-sajt för videosamtal för äldre och/eller andra med låg datorvana (utvecklad av två tech-bolag).

Artikel om hur man kan jobba med bibliotekets informationsdisk på distans: Digital informationsdisk-så kommer du igång!

Inspiration från biblioteksvärlden

Skellefteå stadsbiblioteks digitala kundtjänst, där användarna kan koppla upp sig för att få råd och handledning om bibliotekets tjänster.

Några exempel på livesändningar från bibliotek på Facebook: Säters bibliotekÖstermalms bibliotek samt
Kultur och bibliotek i Skellefteå.

Artikel om Säters bibliotek och hur de ställt om för att jobba mer med digital delaktighet för sina användare.

Bibliotek Botkyrka arrangerar digitala språkkaféer, där deltagarna kan träna sin svenska hemifrån, via en Zoom-länk som biblioteket skickar. Samtalen är schemalagda kring olika teman, t ex Coronas-smittan, samhällsviktiga yrken mm.

Flera bibliotek har hittat alternativa metoder för att möta sina användare på distans. Här två bra exempel för de yngre; sagostunder som liveströmmas eller läggs ut på annat sätt: Sagostund på Tibro bibliotek (Facebooklänk) samt Baby på bibblan från Linköpings stadsbibliotek (YouTubelänk). Ganska enkelt att genomföra, det kan räcka med en smarttelefon och gärna också en mikrofon och sen är du igång. Du kan hitta lite enkla tips och trix i blogginlägget Från lur till webb på 15 röda.

Karlstads universitetsbibliotek erbjuder sedan några dagar sin informationsdisk på distans för den som önskar; studenterna kan erbjudna tider gå in i ett Zoom-rum, för att där få svar på sina frågor.

Resurser på Digiteket

Checklista med bl a rollfördelning vid digitala möten: PDF

Kurs om ett gratis videomötesverktyg, byggt på open source: Enkla videomöten med Jitsi Meet

Artikel om hur man kan jobba med bibliotekets informationsdisk på distans: Digital informationsdisk-så kommer du igång!

Artikel om att nå ut med film istället, när besökarna inte kan komma: Biblioteket-Live! Nya sätt att ge programverksamhet i Västerås

En användbar kommunikationsform i dessa tider, både för internmöten där alla medarbetare inte är på plats, samt i vissa fall även kontakten med besökarna, är att använda sig av olika distansmötesverktyg över nätet. Denna kurs tar dig genom grunderna: Kom igång med digitala möten.

Länkar

I dessa tider med mycket fler möten online är det viktigt att välja rätt videokonferensverktyg. Få hjälp och tips med hjälp av en genomgång av olika verktyg från Internetstiftelsen.

Dataprata, enkel kom-igång-sajt för videosamtal för äldre och/eller andra med låg datorvana (utvecklad av två tech-bolag).

Snabba enkla tips för att filma med sin mobil för YouTube eller Facebook: YouTubeklipp (engelsk tal).

Skiftet har på sin sida på ett enkelt och överskådligt sätt samlat olika sorters resurser för att arbeta på distans.

Skiftet