Digi­ta­la dags­tid­ning­ar till­gäng­li­ga för alla – Karin Grönvall kommenterar

Den åttonde april blev det klart att alla, även om man befinner sig utanför KB eller de andra anslutna biblioteken, kommer åt allt material i tjänsten Svenska dagstidningar hemifrån. Det är möjligt tack vare ett tillfälligt avtal mellan KB och upphovsrättsorganisationen Bonus Copyright Access. Jag ställde några snabba frågor till vår riksbibliotekarie Karin Grönvall om den trevliga nyheten.

Vad kul att tjänsten nu finns tillgänglig för alla hemifrån! Hur kom det sig att ni drog igång den här processen/förhandlingen?

Det var mycket vårt initiativ men det möttes upp bra av Bonus presskopia. Vi har ju mycket äldre personer som besökare på KB och nu med smittspridning och omställd verksamhet så hade vi starka skäl att göra tjänsten tillgänglig.  Det kommer att bli väldigt spännande att se hur mycket det används, och av vilka. 

Vem ser ni som användare av tjänsten?

Vi vet att det är många släktforskare och personer inom de samhällsvetenskapliga och statsvetenskapliga institutionerna som är intresserade, men också historiker så klart. Det finns ju också en intresserad allmänhet.  

Kan man se tillgängligheten till äldre media ur ett demokratiskt perspektiv?

Absolut! Att ha tillgång till den här typen av information och att kunna kolla källor och verifiera bakåt är jätteviktigt ur demokratiaspekter. Tjänsten har dock tre månaders fördröjning av konkurrensskäl, så det går inte att hitta gårdagens tidning där. 

Kan man se det som ett led i parollen Vi ställer inte in, vi ställer om?

Definitivt är det ett led i det. Man ser omedelbart nyttan av denna typ av digitala tjänster. KB jobbar mycket med att vara hela Sveriges nationalbibliotek och inte vara begränsade till bara Stockholm. I Översyn av regelverket för pliktleverens står det att KB ska möjliggöra forskning och tillgång i hela landet, inte bara i huvudstaden. 

Portträttbild på Karin Grönvall.

Karin Grönvall. Fotograf: Jan Lippka

Ur pressmeddelandet:

Svenska dagstidningar samlar nästan 400 år av nyhetsrapportering i digital form. Av upphovsrättsliga skäl är vanligtvis bara det allra äldsta materialet fritt att ta del av hemifrån. Den som vill läsa dagstidningar utkomna senare än 1904 har behövt besöka ett bibliotek som anslutit sig till tjänsten.

Men under den rådande smittspridningen har många svårt att ta sig till ett bibliotek. Då är det viktigt att erbjuda nya digitala möjligheter att studera historien.

Svenska dagstidningar innehåller drygt 27 miljoner digitaliserade sidor, från 1600-talet fram till början av 2020. I tjänsten finns hela utgivningen av Aftonbladet, Dagens industri, Dagens nyheter, Expressen och Svenska dagbladet. Dessutom finns ytterligare cirka 900 tidningstitlar som i olika grad har digitaliserats av KB.

Besök tjänsten Svenska dagstidningar