Digital folkbildning

Det folkbildande uppdrag är en kärna hos folkbiblioteken. Ur det folkbildande uppdrag kommer arbetet med lärande, delaktighet och MIK-arbete. När nu många inte har möjlighet att komma till biblioteket – eller i de fall biblioteksrummet har behövt stänga – behöver bibliotekens folkbildande arbete fortgå, men i andra kanaler.

När samhället utmanas, exempelvis i samband med nuvarande pandemi, är de källkritiska verktygen viktigare än någonsin. I denna artikel presenterar vi fortbildande resurser som finns tillgängliga i Digiteket som stärker din professionella informationskompetens, vi ger exempel på information från säkra källor som biblioteket kan sprida i sina digitala kanaler samt visar hur olika bibliotek arbetar med det folkbildande uppdraget just nu – online.

Artikeln kommer att uppdateras. Har du någon kunskap eller något exempel och material som kan kan delas till fler? Mejla Digitekets redaktion, kontakt@digiteket.se

 

Uppdateringshistorik

  • Länk till Bamses tips för att undvika smitta, tillagt 20200402
  • Länk till Handbok för superhjältar, tillagd 20200331
  • Länk till Begripsams 19 råd för begriplig text, tillagd 20200330
  • Nya länkar tillagda: Bris och Transkulturellt centrum, 20200327
  • En första samling länkar och tips inlagda för en första publicering 20200323
  • Artikeln skapad 20200323

 

Senaste nytt

Handbok för superhjältar, utvecklat av bl a bibliotekmedarbetare i Umeå kommun, är en variant av Teknikjakten fast helt platsoberoende samt för en yngre målgrupp.

Britt Stakston och Karin Linder skriver i en debattartikel i Dagens Samhälle om att de svenska folkbiblioteken borde få ansvaret att vara en nod för digital kunskapsuppbyggnad i en folkbildningstradition:

”Vi anser att det krävs ett långsiktigt strategiskt arbete på nationell nivå för att skapa och behålla en kunskapsmässigt uppdaterad befolkning. Var och en måste ha förmågan att dra egna slutsatser, kunna skydda sin personliga integritet och förstå hur internet påverkar vår demokrati. Vi vill hävda att detta är lika viktigt att kunna och förstå som läs- och skrivförmågan var grundläggande för 1900-talets demokratiska utveckling. Att satsa på invånarnas kontinuerliga digitala kunskapsbyggande är avgörande för 2000-talets demokratiska utveckling.”

Låt folkbiblioteken bygga medborgarnas digitala bildning och förmåga

 

Inspiration från biblioteksvärlden

Region Västerbotten har samlat information och resurser kring coronaviruset till förmån för Folkbiblioteken.

Folkbiblioteken i Västerbotten

Region Västerbotten har också samlat information speciellt till prioriterade målgrupper

Folkbiblioteken i Västerbotten -prioriterade målgrupper

MIK-labbet skapar digitalhjalp.online. En kollaborativ pilot i syfte att utveckla nya metoder för att nå ut till prioriterade målgrupper under Coronakrisen.

MIK-labbet

 

Resurser på Digiteket

Särdeles aktuellt just nu är Digitekets nypublicerade kurs om Coronapidemin som ett lackmustest för motståndskriaft mot falsk information.

Coronaepidemin – ett lackmustest på motståndskraft mot falsk information

Digiteket har även tidigare publicerat allmänt hållna kurser om just källkritik

Grundläggande källkritik

Källkritik en fördjupning

 

 

Länkar

Seriefiguren Bamse ger fyra tips på hur du kan undvika smitta. Lämplig för de mindre. 

Handbok för superhjältar, utvecklat av bl a bibliotekmedarbetare i Umeå kommun, är en variant av Teknikjakten fast helt platsoberoende samt för en yngre målgrupp. (OBS! En Digiteketkurs kring hur du bygger en egen Teknikjakt, kommer före sommaren!)

Text är grunden för det #digitalabiblioteket. Nu lanserar Begripsam sajten Begriplig text, med 19 råd hur du kan göra en text lättare att läsa och förstå.

Begripligt text

Bris: Att prata med barn om Corona-viruset. Bris tipsar i ett antal enkla punkter vad du som vuxen bör tänka på när du pratar med barn om coronaviruset.

Bris: att prata med barn om coronaviruset.

Ny telefonlinje om corona för personer med migrationsbakgrund. Bemannas ett antal timmar varje dag av medlemmar från Transkulturellt centrum. 

Telefonlinje om corona för personer med migrationsbakgrund

Bildstöd i föreningslivet har med stöd av Allmäna arvsfondet skapat ett användbart och utskrivbart bildstöd för dem som vill jobba med coronaviruset.

Länkar med nyheter om coronaviruset på flera språk och på lätt svenska

Folkhälsomyndigheten

Korta, enkla filmer om Coronaviruset på flera språk

Region Stockholms självskattningstest kring Corona för att undvika att 1177 och vården överbelastas

Lättläst of corona från inre ringen och FUB