Gå direkt till innehållet

DigidelCenter i Motala: Lärdomar för ökad digital kompetens

Digital delaktighet i samhället är en demokratisk rättighet. Eftersom allt fler offentliga tjänster, som t ex skolfrågor, bussturlistor, kommunal information, hanteras i digitala kanaler är digitalt utanförskap ett demokratiskt problem. I FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling, som ligger till grund för en del av forskningen som presenteras i denna rapport, talas det om att ingen ska lämnas efter eller utanför. Alla ska med.

I rapporten presenteras kommunens och bibliotekens roll i vår digitala omvärld. På biblioteket stöttar medarbetarna medborgarna med både informationsinhämtning och i lärandet att använda digital teknik. Biblioteksmedarbetarna arbetar också med yttrandefrihet, medie- och informationskunskap och hållbar utveckling. Rapporten beskriver hur man arbeter på bibliotek för att kunna tillmötesgå såväl politiska förväntningar och lokala realiteter, till exempel kompetenser personalen behöver som hur arbetet kan organiseras. Ett syfte har även varit att sprida erfarenheter av de arbetssätt för digital delaktighet som utvecklas på DigidelCenter i Motala, i första hand till politiker och tjänstemän i Sverige.

I rapporten beskriver och analyserar författarna arbetet på DigidelCenter i Motala kommun som en demokratisk arena. Motalas arbete har i flera sammanhang lyfts fram som en framgångsrik modell för att stödja digital inkludering, bland annat av digitaliseringsminister Peter Eriksson vid hans besök våren 2018. Motalas arbete framhölls även när regeringen lanserade en satsning på flera DigidelCenter runt om i Sverige och sköt till medel för arbetet.. Därför står Motala bibliotek i fokus här.

Hur man mäter, studerar och beforskar digital kompetens innebär utmaningar. I policydokument finns många olika perspektiv som pendlar mellan uppfattningar om enskilda personers kompetens att vara aktiva medborgare, till krav på tjänstemän och medarbetares digitala kompetens att kunna förklara för andra, visa och leda. I båda fallen handlar det om vad som händer i möten med digital teknik.

Författarna presenterar resultat från aktiviteter med besökare på biblioteket och deltagare i DigidelCenters verksamhet i form av observationer, en enkätstudie, och intervjuer med bibliotekspersonal och kommunala politiker.

Resultaten indikerar att arbetet med digital inkludering behöver fortsätta, samt att det handlar om mer än tillgång till teknik. Kompetens är också viktigt. Resultaten pekar även på att personal som i sin tjänst möter människor med digitala frågor behöver både pedagogisk kompetens, och kännedom om samhällets syn på var olika e-tjänster hör hemma. Dessa resultat kommer att bidra till att utveckla stöd för de som arbetar med digital kompetens och inkludering.

Gustavsson, M., Elvström, R., Skill, K. & Wihlborg, E. (2019) DigidelCenter i Motala: Lärdomar för ökad digital kompetens. DINO-Rapport 2019:1. Liu-Tryck, Linköping. DiVA, id: diva2:1341213

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt artikeln.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.