Gå direkt till innehållet

Därför demokrati – om bibliotek och demokrati

Bibliotek och demokrati var temat när Åsa Wikforss, filosof och författare, gästade Götabibliotekens Demokratidag. Här kan du ta del av samtalet, som berör såväl alternativa fakta som hur informationsteknik och nya medier används för att underminera demokratin.

Samtalet Därför demokrati – om bibliotek och demokrati, med Åsa Wikforss och Peter Åkesson, bibliotekschef i Tranås, var en del av Götabibliotekens Demokratidag och All digital week 2022. Det spelades in den 31 mars 2022.

Se filmen Därför demokrati på Götabibliotekens Youtube-kanal. 

Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi och har bland annat skrivit den omtalade och hyllade boken Alternativa fakta, som handlar om desinformation, hoten mot kunskap och hur våra känslor kan utnyttjas i propagandasyfte, något som är högaktuellt i nuläget.

Hennes nya bok heter Därför demokrati: om kunskapen och folkstyret och är skriven tillsammans med hennes bror, Mårten Wikforss. I boken diskuterar hon hur hoten mot kunskap också är ett hot mot demokratin. Demokratierna i världen är på tillbakagång och många stegvisa nedmonteringar av demokratins institutioner sker världen över. Idag är det en minoritet av världens befolkning som lever i demokratier. Wikforss menar att vi har glömt bort diktaturens fasor, vilket gör oss mer mottagliga för den lockelse en envåldshärskare kan utgöra.

Kunskap är en förutsättning för demokrati. I samtalet använder hon liknelsen att kunskap är medborgarnas sedlar, deras valuta i demokratin. Man använder dem för att utöva sin politiska makt. Om man då får falska sedlar tappar man också sin demokratiska makt. Desinformation i sig är skadligt för demokratin och dess processer. 

Den nya informationstekniken kan användas och används för att underminera förtroendet för demokratin. Enorma mängder opålitligt material kan lätt spridas i form av rykten, gissningar och spekulationer men också medveten desinformation. Wikforss menar att bibliotekens arbete med medie- och informationskunnighet, att lära människor känna igen en pålitlig källa, är viktigt. Hon betonar vikten av att förstå att public service är mer pålitligt än någon “hopkokad alternativ medie-tv-kanal”, som hon uttrycker det. Biblioteken kan vara ett ställe dit man går för att få hjälp att navigera i medieomvärlden. Detta är extra viktigt när vi står inför sådana viktiga demokratiska grundvalar som det kommande valet, vars legitimitet är nödvändig för en stark demokrati. 

Åsa berättar om sin kärlek till bibliotek och pratar om hur biblioteken ytterligare kan stärka demokratin utifrån sina uppdrag kring fri åsiktsbildning. Hon ser dem som en central kunskapsinstitution i den demokratiska infrastrukturen. På biblioteken finns ett urval av pålitliga källor, eller som hon uttrycker det: ”Det är inte vad skit som helst som står på hyllorna i ett bibliotek.”

Puffbild av C. Sturmark.

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt artikeln.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.