Gå direkt till innehållet

Borttagen registreringsplikt för livesändningar

I och med en ändring i yttrandefrihetsgrundlagen som började gälla den 1/1 2023 behöver bibliotek inte längre registrera livesändningar av video, så kallad webb-tv. Man var tidigare tvungen att utse en ansvarig utgivare och anmäla sin sändning till Myndigheten för press radio och TV. Detta krävs inte längre.

Det var tidigare obligatoriskt att registrera sin livesändning och ange en ansvarig utgivare via Myndigheten för press radio och TV:s webbtjänst. Detta gällde alla i förväg utannonserade sändningar oberoende om de sändes via Facebook, Youtube, Instagram eller egna webbplatser. Om ett bibliotek till exempel livesände en poesiuppläsning, sagostund eller föreläsning via sociala medier behövde man i förväg anmäla detta till myndigheten. Digiteket har skrivit om detta vid ett flertal tillfälle, artiklar som nu är uppdaterade.

Från den 1 januari 2023 gäller nya regler i yttrandefrihetsgrundlagen för webbsändningar och det är nu endast traditionella massmedieföretag som behöver registrera sina webbsändningar och en utgivare hos myndigheten. Med massmedieföretag avses förlag, tryckeri, nyhetsbyrå eller redaktion för tryckt tidning/radio/tv. Ett folkbibliotek är inte att betrakta som ett massmedieföretag och behöver enligt Myndigheten för press radio och TV inte registrera sändning eller utgivare.

Läs mer om registreringskrav och webb-tv på myndighetens webbsida.

Tack till Jon Fällström i Umeå som upplyste oss om lagändringen.

Puffbild: PM5644-1920×1080 av RTFMASAP, licensierad enligt Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt artikeln.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.