Bokmässan 2020 – Ett urval av det digra programutbudet

Bokmässan har trots att de flyttat ut från Svenska mässan och in bland strömmande ettor och nollor ett digert program. Vi har inventerat programpunkterna och listar nedan de som vi finner extra intressanta ur ett MIK- och digital kompetens-perspektiv.

Det finns ju självklart också en uppsjö andra programpunkter av intresse, läs och botanisera i programmet!

Torsdag 24 september

09:45 – 10:15
Hur du gör för att bli en mer medveten internetsurfare

Att navigera på internet är ibland en utmaning, inte minst när det gäller att avgöra vad som är sant – eller falskt. Vad ska en tro på och hur kan en se igenom lögner? Vilka källor kan vi lita på? Och vad finns det för konkreta råd, tips och material för att surfa säkert? Det här är ett seminarium fullt av just sådant – konkreta tips och råd från personer och organisationer som är experter på området!
Medverkande: Jannike Tillå, Internetstiftelsen, Thomas Nygren, universitetslektor didaktik, Uppsala universitet, Essi Alho, Prinsparets stiftelse, Martin Törnros, Interaktiva rum, Carl Heath, särskild utredare.

12:30 – 13:00
Bildberättande och konsten att läsa bilder

Ett landsomfattande projekt om bild summeras – en kritisk fråga för demokratin. Konferenser har anordnats med museer och konsthallar, kulturskolor har satsat. Medverkande: Gunnar Bjursell, professor em och koordinator för Kultur och Hjärna vid KI; Tarja Karlsson Häikiö, professor i visuell och materiell kultur vid HDK; Kalle Boman, filmproducent och f.d. professor i filmisk gestaltning i Göteborg; Stina Wirsén, tidningstecknare och illustratör; Håkan Sandh, f.d. chef Kulturskolerådet; Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund. Programledare: Gunilla Kindstrand, journalist.

13:00 – 13:30
Spel, digital litteracitet och lärande

Spel och andra digitala kulturer är idag en lika självklar del av ungas vardag som skolan, fotbollsplanen eller stallet. Men vad lär man sig egentligen av att spela spel, förutom själva spelet i sig? Hur kan spelens berättelser och dramaturgi bli en naturlig del av lärandet? Hur kan digital litteracitet kopplas samman med den digitala kulturen för att bygga broar över generationsgränserna? Adam Palmquist och Frida Monsén, båda med bred erfarenhet från klassrum, digitalt lärande och spelifiering, söker svaren och ger råd. Programledare: Patricia Diaz, författare och doktorand inom digitalisering.

13:15 – 13:45
Krävs hårdare tag mot medierna?

Sedan 1 januari 2020 har Sverige en ny medieombudsman med uppdraget att hjälpa människor och därmed upprätthålla förtroendet för medierna. Hur väl fungerar det? Är straffet för publicister som fälls tillräckligt hårt? Sofia Wadensjö Karén, vd UR, Karin Pettersson, kulturchef Aftonbladet och Mårten Schultz, professor i civilrätt, diskuterar medieetik, ansvarigt utgivarskap och granskning av medierna. Vad ska granskas? Vad ska klandras? Och vad innebär det när så mycket idag händer i medier utanför medieombudsmannens kontroll? Programledare: Katarina Graffman, kulturantropolog.

14:00 – 14:30
Att värna det demokratiska samtalet

Vårt demokratiska samtal är under ständig förändring. Medie- och informationskunnighet är viktigare än någonsin. Det offentliga samtalet utvecklas, avvecklas och justeras hela tiden. Att leva i en demokrati med yttrande- och åsiktsfrihet är fantastiskt – men utmanande. Vem tar ansvar för att vi har ett schysst demokratiskt samtal i vår digitala samtid? Medverkande: Amanda Lind, kultur- och demokratiminister med ansvar för idrottsfrågorna; Carl Heath, utredare Kommittén för det demokratiska samtalet; Karin Grönvall, riksbibliotekarie KB; Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket.

14:00 – 14:45
Äldres trygghet i den digitala världen

Digitaliseringen rymmer många möjligheter – men också hot och otrygghet. Äldre är en utsatt grupp för bluffmakare och bedrägerier på nätet. Men det finns lösningar och enkla knep för att öka sin digitala trygghet!

Fredag 25 september

11:25 – 11:40
Digital läsning: bättre eller sämre?

Läser vi sämre, bättre eller bara på annorlunda sätt när vi läser digitalt? Maria Engberg undersöker hur läsning mellan olika medier sker idag, i alltifrån pdf:er, e-böcker och ljudläsning till interaktiva multimodala digitala verk. Hur tänker tonåringar kring alla nya sätt att läsa? Medverkande: Maria Engberg, universitetslektor, doktor i engelska.

11:45 – 12:00
Algoritmmedvetenhet i mötet mellan generationer

Hur påverkar förståelsen av algoritmer användningen av internet? Vilka skillnader finns mellan ungdomar och vuxna? Vid intervjuer i hemmen har unga och vuxna diskuterat sin internetanvändning och algoritmer. Vilka förväntningar finns på bibliotekspersonal och vilken roll har biblioteken för MIK – medie- och informationskunnighet? Forskningen har genomförts inom KB:s projekt Digitalt först med användaren i fokus.
 Medverkande: Lisa Olsson Dahlquist, Lunds universitet, lektor och forskare i biblioteks- och informationsvetenskap

12:00 – 12:40
Ljudboken i framtiden

Utvecklingen av internet och streamingtjänsterna har revolutionerat ljudboksmarknaden. Allra tydligast är det själva distributionen av ljudböcker som påverkats. Men hur har teknikutvecklingen påverkat själva ”läs”-upplevelsen och hur tror vi den kommer fortsätta göra det i framtiden? Kan nya teknikvinningar inom områden som röststyrning och textanalys hjälpa till att bygga funktioner som ökar läsförståelsen? Kommer syntetiska röster göra alla ljudboksinläsare arbetslösa? Kommer vi rentav lyssna på hela böcker skrivna av AI-författare?

12:25 – 12:40
Folkbiblioteken och den digitala kompetensen

Det pågår ett nationellt digitalt kompetenslyft för folkbibliotekspersonal. I den treåriga satsningen Digitalt först med användaren i fokus undersöker ett forskarteam om det nationella uppdraget att stärka allmänhetens digitala kompetens matchar folkbibliotekens lokala behov och lokal efterfrågan. Och vilket stöd ger de regionala biblioteksverksamheterna som nod för kompetens och utveckling? Medverkande: Malin Ögland, universitetsadjunkt och Karen Nowé Hedvall, lektor, båda vid Högskolan i Borås.

12:40 – 13:00
Digital demokrati i globaliseringens tid

Globaliseringen och ny digital teknik innebär både problem och möjligheter för det öppna samhället. Hur kan vi använda tekniken för att stärka och utveckla demokratin lokalt och globalt? Hur värnar vi ett gott samtalsklimat på internet? Hur verkar vi för demokratisk delaktighet inte bara på själva valdagen utan också mellan valen? Vad kan vi lära oss av Taiwan på detta område? Vilka reformer på global nivå kan leda åt rätt håll? Samtal med publicisten och diplomaten Olle Wästberg som ledde 2014 års Demokratiutredning.

13:15 – 13:45
Genomskåda – undvik att bli en nyttig idiot!

Det kan vara frestande att dela häpnadsväckande information i sociala medier, även om det inte alltid är säkert att det är sant. I värsta fall kan det leda till att man hålls ansvarig för att sprida tvivelaktiga påståenden eller osanningar. Ett samtal om vikten av att tänka efter och ställa frågor, och att genomskåda för att slippa bli en nyttig idiot. Medverkande: Sofia Wadensjö Karén, vd UR; Daniel Nordström, chefredaktör och ansvarig utgivare VLT; Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi. Programledare: Katarina Graffman, kulturantropolog.

14:30 – 15:00
Elevernas vardag på nätet – din undervisning

Att utgå ifrån elevernas medievardag är en framgångsfaktor när det gäller undervisning i källkritik, något Skolinspektionens granskning av 30 grundskolor kommit fram till. Författarna till boken Digital kompetens och källkritik i praktiken visar hur du engagerar eleverna utifrån de frågeställningar som unga möter på nätet varje dag. Planera dina lektionsupplägg med en twist som lyfter viktiga frågor i medielandskapet samtidigt som eleverna engageras och fördjupar sina ämneskunskaper. Medverkande: Lotta Bergseth, fotograf och Jenny Sköld, journalist. Programledare: Charlotta Granath, lärare.

Lördag 26 september

11:00 – 11:40
Digitalt berättande – chattnoveller, dataspel och meditationer

Ljudbok, podcast, “audiodrama”, interaktiva filmer, tv-spel med filmsekvenser. Formaten för berättelser och berättande utvecklas i samma snabba takt som digitaliseringen. Digitaliseringen går snabbare än någonsin, påverkar det hur vi konsumerar berättelser? I samtalet delar några av Sveriges största streamingaktörer med sig av sina tankar kring digital formatutveckling. Vad har fungerat och inte fungerat? Vad vill lyssnarna, tittarna och läsarna ha i framtiden? Vem styr egentligen berättelsen? Och vad innebär det för produktion och författarskap?

13:00 – 13:40
Send Nudes – hot och kränkningar online

Hot och hat online är ett problem som både ökar och som blir allt mer normaliserat. Tjejer och icke-binära utsätts ofta för sexistiska kränkningar och hot, i spel och i övrigt online, och kunskapen kring vart gränsen för att ett beteende ska klassas som olagligt är låg. Vart går den egentligen? Hur motverkar vi normaliseringen? Hur kan vi arbeta för att skapa en inkluderande och trygg miljö online?

Söndag 27 september

11:00 – 11:40
Digital föreningskultur

Föreningar online samlar idag tusentals människor världen över, som delar olika intressen – från matlagning till historia. Spelkulturen samlade tidigt sina utövare på internet, både för digitala spel och för spel som traditionellt spelats analogt. Hör representanter från spelföreningar berätta om sina erfarenheter av gemenskap, historieberättande och demokrati från digital kultur och digitalt föreningsliv.

14:00 – 14:40
Gamification och onlinelärande i coronans spår

Coronakrisen har förändrat utbildningslandskapet och under vårterminen 2020 har tusentals studenter i flera olika åldersgrupper fått sin undervisning online. Påföljderna av den snabba digitaliseringen har varit flera men något som har uppmärksammats är svårigheterna för studenterna att uppbåda det självledarskap som krävs vid asynkront lärande. Kan design principer från spel hjälpa eleverna med detta? I ett Vinnova-finanisierat projekt gjorde Gamification studion Insert Coin tillsammans med Göteborgs stad en pilotstudie där de implementerade spelelement i studenternas lärplattform. Resultatet visade ett ökat intresse och positiv inställning till sina studier från eleverna. Är det här framtiden för digitalt lärande? Vad finns det för fördelar och vad finns det för fällor?