Gå direkt till innehållet

Bokcirklar – för alla som älskar att läsa

Jobbar du med läsfrämjande? Kanske på ett bibliotek, i en skola eller på ett studieförbund?

Då kan Bokcirklar.se vara en inspiration och ett hjälpmedel. Bokcirklar är ett icke-kommersiellt alternativ till att starta bokcirklar i sociala medier. Sajten är svensk och har funnits sen 2007. Användarna består av bibliotek, skolor och framför allt läsare av alla de slag.

Huvudmålet med Bokcirklar är att motivera till läsande och ge inspiration till läsare, vana som ovana, och vara ett bra verktyg för att dela och uppleva litteratur med andra. Man startar och/eller går med i redan existerande cirklar, för läsdagbok och skaffar läsvänner. Användarna kan också använda Bokcirklar som en extra mötesplats för vanliga bokcirklar och hybridcirklar där man cirklar både online och ses fysiskt. Alla medlemmar är välkomna att starta bokcirklar, det är helt kostnadsfritt och öppet för alla. 

Bokcirklar som läs-community

Bokcirklar passar utmärkt som plattform för den som i dialog med andra vill dela sin egen läsupplevelse och dessutom få inspiration av andra läsare. Bokcirkelfunktionen med boksamtal och bokdiskussioner drivs av användarna själva. Det ges också fina tips på sajten om hur man kan cirkla, som till exempel Litteraturbankens bokcirkelpaket.

Läsdagboken

Här kan användarna samla sina läsminnen. Man skriver upp det man läser, författare, titel, datum och sina reflektioner och tolkningar av boken medan man läser. Det kan vara både kul och givande att gå tillbaka och se vad man läste och vad man tyckte om det man läste under en viss period. Vill man kan man även dela sin läsdagbok med andra.

Fri bild.

Läsvänner

Här finns användarnas läsvänner, där kan man se förfrågningar från andra registrerade medlemmar. För att bli läsvän går man in på medlemmens profilsida och skickar en förfrågan. Läsvännerna kan man sedan bjuda in till sina cirklar.

Cirkel. Yttersta raden "Läs en teaterpjäs, andra raden: "Diskutera slutet", innersta raden: "Vilken roll spelar minnen". I mitten; Cirkla med bokcirklar.se

Fri bild.

Cirklandet/bokdiskussionerna

På Bokcirklar startar man och/eller går med i redan existerande cirklar. I nuläget finns ca 700 aktiva bokcirklar. Under rubriken Guide hittar man all information om hur man går tillväga för att starta en egen cirkel eller hur man går med i en redan existerande.

En funktion som kan vara användbar, speciellt om man använder bokcirklar i sitt yrke som exempelvis bibliotekarie eller lärare, är att det finns olika valbara synlighetsinställningar för olika typer av bokcirklar.

  • Den offentliga där alla kan gå med. 
  • Den privata där enbart medlemmar som begär medlemskap och accepteras kan gå med i gruppen.
  • Den dolda cirkeln där enbart medlemmar som bjuds in kan gå med.

För att hålla en biblioterapeutisk cirkel krävs exempelvis att cirkeln är dold. Ett bibliotek eller ett studieförbund kanske vill göra cirkeln privat. 

Den digitala bokcirkelns frihet och varför man ska cirkla online

Typiskt för en onlinecirkel är att boksamtalen oftast blir mer fokuserade på själva läsningen och tolkningen av boken än i en fysisk cirkel. Man ges längre tid på sig att formulera svar och frågeställningar i jämförelse med en fysisk cirkel, man kan också svara när man vill under dygnet. Det finns mer utrymme för eftertanke, man har tid att låta läsupplevelsen mogna och tillsammans med de andra deltagarna upptäcka sådant man själv inte tänkt på från början. En onlinecirkel innebär att du skriver ned din läsupplevelse, vilket ger cirklaren möjlighet att formulera sig bättre, och ge mer genomtänkta svar.

Bokcirklar för mobil och surfplatta

Bokcirklar är uppbyggd med responsiv design vilket gör att man kan använda den på såväl mobil, surfplatta som dator utan att ladda ner särskilda appar. Man behöver inte fysiskt befinna sig inom Sveriges gränser för att kunna logga in.

Sajten drivs sedan 2017 i samverkan mellan Litteraturbanken, Biblioteken i Göteborg, Kultur i Halland – regionbiblioteket, och Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen.

Den nya versionen av Bokcirklar har tillkommit genom bidrag från Svenska Akademien.

Puffbild: foto av Västergötlands museum, Public domain-märke 1.0

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt artikeln.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.