Gå direkt till innehållet

Bli digital coach och hjälp andra att komma igång med det digitala

Ju mer digitaliserat samhället blir, desto viktigare är det att alla har möjlighet att vara delaktiga och kan dra nytta av digitala tjänster, oavsett förutsättningar och förmåga. Post- och telestyrelsen (PTS) har i samarbete med Digitalidag tagit fram en webbaserad utbildning för dig som vill hjälpa andra att komma igång digitalt.

Digitaliseringen av samhället går fort och innebär ständig förändring. Det kan vara svårt att hänga med i utvecklingen. För de som ännu inte är digitala blir det ännu svårare och den digitala klyftan riskerar att öka. Enligt siffror från Internetstiftelsen (“Svenskarna och internet 2022”) använder en av tio i Sverige sällan eller aldrig internet. Utbildningen Digital coach är ett initiativ som kan bidra till att fler lär sig mer om hur man använder digitala tjänster.

Alla behövs för att fler ska komma igång digitalt. Tillsammans kan vi minska det digitala utanförskapet. Hoppas att du vill bidra!

(c) PTS

Digital coach

Syftet med utbildningen Digital coach är att underlätta för dig att hjälpa andra som ännu inte har kommit igång, att använda digitala tjänster. I kursen går vi igenom fyra grundläggande steg – motivation, tillgång, färdigheter och användning. De fyra stegen i digitaliseringstrappan baseras på forskning från Linköpings universitet (“Digitalt utanförskap, en forskningsöversikt”).  

Kursen kommer att ge dig grundläggande kunskap om hur du möter personer med varierande digital kompetens. Du får tips på hur du kan hjälpa andra att vilja och kunna använda digitala tjänster. Du kan också ladda ner ett diplom som du kan dela via sociala medier om du vill.

Kursen består av fem filmer: en introduktionsfilm samt en film för respektive steg – motivation, tillgång, användning och färdigheter. Till varje steg och film finns kompletterande text och ett enklare quiz. I utbildningen finns ett bibliotek med vanliga frågor och svar samt länkar till vägledningsmaterial och användarguider.

Steg 1: Motivation, Steg 2: Tillgång, Steg 3: Färdigheter, Steg 4: Användning.

De fyra olika stegen i utbildningen för att bli Digital coach.

Digital coach på folkbibliotek?

De allra flesta bibliotek i Sverige är öppna för alla och här finns stöd och hjälp att få. Många bibliotek gör särskilda insatser för att stötta besökare som inte är vana att använda digitala tjänster, till exempel genom gratis kurser, informationsträffar och utlåning av surfplattor.

PTS utbildning Digital coach kan alltså underlätta för bibliotekens medarbetare att stötta besökare som inte är vana användare.  

Informationen i utbildningen grundar sig på stödmaterial som finns på Digitalhjälpen, en webbplats från PTS med vägledning och tips som ska underlätta för digitala nybörjare att komma igång med digitala tjänster.

Utbildningen Digital coach nås via PTS webbplats.

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt artikeln.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.