Biblioteket – Live! Nya sätt att ge programverksamhet i Västerås

Västerås stadsbibliotek håller öppet, men har ändå som så många andra, på grund av omständigheterna tvingats ställa in evenemang och annan programverksamhet. Istället startade de Biblioteket – Live! som är enkla live- och videosändningar av sin verksamhet. Vi kontaktade den ansvarige för detta för att höra lite mer och få tips för flera att ta efter.

skärmbild från livesändning på Facebook

Från en av sändningarna av Biblioteket-Live!

Hej Fredrik Eklöv Cattani, Västerås stadsbibliotek! Ni har börjat med livesändningar från er verksamhet. Hur tänkte ni när ni drog igång Biblioteket live?
– Det är så många program och evenemang som ställs in, vi vill erbjuda aktiviteter istället. Verksamheten drar inte ner, vi steppar upp, tänker nytt och hjälper låntagare ta del av vårat utbud fast dom inte är på plats. Då kom vi på Biblioteket – Live! Vi sänder programpunkter på nätet istället för att ställa in dom. Samtidigt ger filmandet oss möjlighet att visa upp det som vi vanligtvis inte lyfter lika aktivt i den vardagliga verksamheten. Bibliotekets resurser är många och uppskattade och det är extra viktigt att visa upp detta nu när många inte kan ta sig till biblioteket eller tvekar att komma. Då kommer vi digitalt till er istället! Live är också en bra kanal att nå ut med information kring hur vi arbetar med att minska smittspridning.

Vilken plattform och utrustning använder ni och vilken teknik skulle du föreslå till andra som vill starta upp livesändningar?
– Första tanken var att sända live via Facebook, men efter att ha sett liknande försök där både bild och ljud svajar så bestämde vi oss för spela in i stället. Nu spelar vi in och direkt efter inspelning lägger vi ut det under parollen Biblioteket – Live!

Har du tips på var man kan lära sig mer?
– Vi gör det som vi känner oss trygga i och kan hantera. Spelar in med mobilen och sen lägger ut. Vi har inte jobbat med mikrofon kopplat till mobilen, så det skippade vi. Vi ser helt enkelt till att vara nära den som pratar så att det hörs tydligt vad som sägs. Vi har också valt att gå bort från stativ som bara visar en och samma bild. Vi vill ha rörelse och aktivitet så tittarna blir intresserade och fortsätter titta. Hittar också mycket tips i grupper och på nätet på vad som ska tänkas på vid filmning och publicering av film.

Har ni fått någon respons från tittare?
– Responsen är bra och många gillar det vi gör och skickar digitala hejarop. Vi känner att det uppskattas att vi dragit igång Biblioteket – Live! Men uppmuntran kommer också med nya idéer och tankar hur vi ska utveckla konceptet.

Hur ser era planer ut framåt med livesändningar?
– Idéerna kommer hela tiden och personalen på biblioteket blir mer och mer engagerade och ger förslag på vad vi kan sända. Fram över blir det fler guidade visningar, information kring våra tjänster, hur låntagare kan ta del av våra tjänster och så kommer vi fortsätta lyfta och visa vår verksamhet. Vi har satt igång en positiv spiral och den ska fortsätta snurra, vi fyller på med energi och pepp!

Kolla in mer hur det ser ut, på Västerås stadsbiblioteks Facebook-sida.