Biblioteket bortom bokhyllan – vårt uppdrag i en vidgad värld

Biblioteket bortom bokhyllan är fortbildningskonferensen som Biblioteken i Malmö planerade i samarbete med Region Skåne, men som på grund av pandemin har blivit digitaliserad.  Detta event skulle ha genomförts för biblioteksanställda i Skåne men Region Skåne passar nu på att bjuda hela landet på denna kompetensutveckling. Medverkande är Octavio Kulesz, Mikael Petrén, Anneli Friberg, Carl Heath, och Andie Nordgren. Rebecka Eriksson, projektledaren för konferensen, är vår konferencier.

Inledning av Rebecka Eriksson, vår konferencier.

Inledning

Samhället behöver starka offentliga bibliotek. Vi vet att våra kompetenser som biblioteksanställda är viktiga och värdefulla, också i en digital värld. Utvecklingen sker snabbt, särskilt när en pandemi tvingar alla – såväl organisationer som privatpersoner –  att accelerera den digitaliseringsprocess som redan pågår.

Känner du att du har förståelse för litteratursektorns och bibliotekens digitala utveckling? Har du de kunskaper du behöver för att ta vara på de möjligheter digitaliseringen erbjuder och hantera de utmaningar som uppstår? Biblioteken i Malmö vill ge biblioteksanställda en bra grund att stå på för att kunna ta strategiska beslut i lokala, regionala och nationella utvecklingsprocesser för att på bästa sätt fortsätta bedriva litteraturutveckling, läsfrämjande och demokratiarbete i ett digitaliserat samhälle.

Därför har Biblioteken i Malmö i samarbete med Region Skåne producerat denna serie föreläsningar för din kompetensutveckling. Syftet är att ge dig ett övergripande perspektiv och stöd för att vi i bibliotekssektorn ska bli ännu bättre på att ta tillvara de möjligheter som digitalisering erbjuder oss på biblioteken i landet. 

Föreläsningar, artikel och diskussionsfrågor

Vi har lagt upp ett program som börjar med Octavio Kulesz. Octavio Kulesz är en argentinsk digital förläggare, entreprenör och filosof samt sakkunnig i digitalisering i kultursektorn hos UNESCO. Han tar oss på en snabb återblick i bokbranschens digitaliseringshistoria internationellt, samt gör nedslag i olika regioner i världen för att visa det globala nuläget.

Därefter gör Mikael Petrén en genomgång av den nationella digitaliseringsprocessen i biblioteks- och boksektorn där han landar i en nulägesbeskrivning med tankar kring de möjligheter och utmaningar vi har framför oss. Mikael Petrén är VD för konsultbolaget Crio, som arbetar med digital omställning i offentlig sektor med fokus på användarorientering och tillgänglighet.

Sedan rekommenderar vi att du läser Anneli Fribergs artikel Ska det verkligen behövas en pandemi? Digital inkludering från ett universitetsbiblioteksperspektiv. Anneli Friberg arbetar som avdelningschef på Publiceringens infrastruktur vid Linköpings universitetsbibliotek och har mer än 20 års erfarenhet från både universitets- och folkbibliotek. Hon har jobbat med användardriven verksamhetsutveckling, och delar med sig av sina strategiska omvärldsspaningar och konkreta exempel på lokalt digitaliseringsarbete.

Därefter möter du Carl Heath, utbildningsdirektör på RISE – Sveriges forskningsinstitut och regeringens utredare för att leda den nationella satsningen på medie- och informationskunnighet, samt särskild utredare för att värna det demokratiska samtalet. Carl tittar närmare på vårt viktiga uppdrag att överbrygga den digitala klyftan och stötta det demokratiska samtalet.

Slutligen kommer Andie Nordgren med tankar på hur vi kan samskapa innovativt tillsammans med dem vi arbetar för. Andie Nordgren jobbar i spelbranschen, designar för deltagande och tänker kring inflytande och handlingsutrymme. Andie ställer relevanta frågor om vem vi jobbar för och om vårt institutionella ego riskerar att komma i vägen för att kunna möta våra besökares behov.

Vår förhoppning är att du efter dessa fem experters inspel känner dig inspirerad och stärkt att fortsätta ditt viktiga uppdrag inom ramen för bibliotekens verksamhet med breddade perspektiv, överblick över såväl utmaningar som möjligheter, samt idéer på hur du konkret kan gå vidare. Du kan självklart titta på materialet ensam, men vår förhoppning är att ni diskuterar materialet tillsammans i ert arbetslag. Vår avslutningsartikel innehåller diskussionsfrågor för detta ändamål. 

Utvecklingsarbete görs bäst tillsammans. Därför hoppas vi att ett samtal om de tankar som väcks av denna serie bidrar till er utveckling och innovation.