Biblioteket bortom bokhyllan – Octavio Kulesz

Biblioteket bortom bokhyllan är fortbildningskonferensen som Biblioteken i Malmö presenterar i samarbete med Region Skåne. Octavio Kulesz är en argentinsk digital förläggare, entreprenör och filosof, samt sakkunnig i digitalisering i kultursektorn hos UNESCO och han tar oss på en snabb återblick i bokbranschens digitaliseringshistoria internationellt, samt gör nedslag i olika regioner i världen för att visa nuläget globalt.

Octavio Kulesz tar oss på en snabb återblick i bokbranschens digitaliseringshistoria.

Octavio Kulesz

Octavio Kulesz är en argentinsk digital förläggare, entreprenör och filosof, samt sakkunnig i digitalisering i kultursektorn hos UNESCO. Han grundade 2008 förlaget Teseo, ett av de första digitala förlagen i Latinamerika. 

Octavio är också en av koordinatorerna av det digitala labbet Alliance Lab som den internationella alliansen av oberoende förläggare ansvarar för och en av UNESCO:s experter på konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar från 2005. Han har lett forskningsprojekt och workshops om digital kultur i ett antal länder, främst i det globala syd. Hans arbete fokuserar på ämnen som rör kultursektorn i den digitala tidsåldern. År 2020 blev Octavio utvald till UNESCOs Ad Hoc Expertgrupp (AHEG) för att ta fram en rekommendation för etiken gällande artificiell intelligens, som blir den första globala standarden för detta i världen.

Du hittar Octavios senaste böcker och artiklar på sajten Academia som är en social nätverkstjänst som riktar sig främst till akademiker och forskare inom alla discipliner.

Efter Octavios föreläsning kommer du inte bara att ha gjort en insiktsgivande resa runt hela jorden, utan också hört mer om vilken viktig roll biblioteken har att fylla på en marknad som är alltmer kommersiell.