Biblioteket bortom bokhyllan – Mikael Petrén

Biblioteket bortom bokhyllan är fortbildningskonferensen som Biblioteken i Malmö presenterar i samarbete med Region Skåne. Mikael Petrén gör en genomgång av den nationella digitaliseringsprocessen i biblioteks- och boksektorn där han landar i en nulägesbeskrivning med tankar kring möjligheter och utmaningar vi har framför oss. Mikael Petrén är VD för konsultbolaget Crio, som arbetar med digital omställning i offentlig sektor med fokus på användarorientering och tillgänglighet.

Mikael Petrén gör en genomgång av den nationella digitaliseringsprocessen i biblioteks- och boksektorn.

Mikael Petrén

Mikael Petrén är sedan 2016 VD för konsultbolaget Crio, som arbetar med digital omställning i offentlig sektor med fokus på användarorientering och tillgänglighet, där Mikael är strategisk rådgivare åt kunderna.

Han har sedan början på 2000-talet varit chef för digitala bibliotek, statliga universitetsbibliotek och kommunala folkbibliotek. Mikael har lång erfarenhet som föreläsare och förhandlare vad gäller modeller för utlåning av e-böcker.

I sin föreläsning kommer Mikael att berätta om digitaliseringen som sköljer som en våg över vårt samhälle. Utvecklingen går allt fortare. Hur ska folkbiblioteken agera för att maximera nyttan av digitaliseringen? Vilka är de viktigaste utmaningarna och framgångsfaktorerna?