Biblioteket bortom bokhyllan – Carl Heath

Biblioteket bortom bokhyllan är fortbildningskonferensen som Biblioteken i Malmö presenterar i samarbete med Region Skåne. Carl Heath är  utbildningsdirektör på RISE – Sveriges forskningsinstitut och regeringens utredare för att leda den nationella satsningen på medie- och informationskunnighet, samt särskild utredare för att värna det demokratiska samtalet. Carl tittar närmare på vårt viktiga uppdrag att överbrygga den digitala klyftan och stötta det demokratiska samtalet.

Carl Heath pratar om bibliotekets viktiga uppdrag att överbrygga den digitala klyftan och stötta det demokratiska samtalet.

Carl Heath

Carl Heath är utbildningsdirektör på RISE – Research Institutes of Sweden som är Sveriges forskningsinstitut. Regeringen utsåg honom till utredare för att leda den nationella satsningen på medie- och informationskunnighet, samt särskild utredare för att värna det demokratiska samtalet, i augusti 2018. Detta uppdrag avslutades i september 2020 med betänkandet Det demokratiska samtalet i en digital tid. Så stärker vi motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat, SOU2020:56 (pdf 2MB).

Carl har gjort mängder av föreläsningar, hållit i workshops samt lett processer inom ett antal olika områden. Teman på hans workshops har inkluderat bland annat förändringsarbete, digitaliseringsprocesser, omvärldsbevakning samt analys, design och design thinking.