Biblioteket bortom bokhyllan – Avslutning och diskussion

Härmed avslutas Biblioteket bortom bokhyllan, fortbildningskonferensen som Biblioteken i Malmö presenterar i samarbete med Region Skåne. Vår konferencier, Rebecka Eriksson, lämnar oss med frågor du gärna får diskutera med dina kollegor.

Rebecka Eriksson avslutar konferensen och ställer diskussionsfrågor.

Samhället behöver starka offentliga bibliotek. Vi hoppas att du nu känner dig än mer stärkt i din roll som biblioteksanställd. Att du känner att våra kompetenser som biblioteksanställda är viktiga och värdefulla, i synnerhet i en digital värld.

Frågor att ta med dig och fundera på tillsammans med dina kollegor kan vara: 

  • Vilka utmaningar ser du att du som person har att möta i denna digitala samhällsutveckling? Vilka utmaningar ser du att din biblioteksverksamhet har att möta i denna digitala samhällsutveckling?
  • Vilka initiativ har du och din verksamhet implementerat vad gäller digitalt läsfrämjande den sista tiden? Vad har du lärt dig av detta och vad ser du som en viktig fortsättning för att vidareutveckla det digitala läsfrämjandet? 
  • Hur kan vi främja läsning hos unga med hjälp av de nya möjligheterna som digitala teknologier ger? 
  • Hur hanterar du och ditt bibliotek effekten av pandemin och Covid-19 med hjälp av digitalisering? 
  • Ur ditt perspektiv, hur tror du att det kommer att se ut om 5 år vad gäller läsning, produktion av text och i förlagsbranschen? 

Tillsammans har vi ett viktigt uppdrag och gör stor skillnad för alla dem vi verkar för. Fortsatt lycka till med vardagen på biblioteket i det digitala samhället!