Biblioteket bortom bokhyllan – Anneli Friberg

Biblioteket bortom bokhyllan är fortbildningskonferensen som Biblioteken i Malmö presenterar i samarbete med Region Skåne. Anneli Friberg arbetar som avdelningschef på Publiceringens infrastruktur vid Linköpings universitetsbibliotek och har mer än 20 års erfarenhet av arbete på både universitets- och folkbibliotek. I sin artikel skriver Anneli om arbetet med digital inkludering från ett universitetsbiblioteksperspektiv.

Vår konferencier Rebecka Eriksson presenterar Anneli Friberg.

Anneli Friberg

Anneli Friberg arbetar som avdelningschef på Publiceringens infrastruktur vid Linköpings universitetsbibliotek.

Hon har mer än 20 års erfarenhet av arbete på både universitets- och folkbibliotek. Efter 12 år i olika chefsroller växlade hon 2013 över till att jobba med UX (user experience/användarupplevelser) och användardriven verksamhetsutveckling, inte minst kopplat till digitala tjänster. Redan tidigt på 2000-talet jobbade Anneli med digital delaktighet och ofta utifrån användarens perspektiv. Anneli har alltid jobbat både strategiskt och operativt, och delar med sig av konkreta exempel på hur man kan jobba användarcentrerat med digital delaktighet i löpande biblioteksverksamhet. Läs Annelis artikel Ska det verkligen behövas en pandemi? Digital inkludering från ett universitetsbiblioteksperspektiv.

 

Anneli Friberg