Gå direkt till innehållet
Ai-genererad bild med Midjourney, CC BY-NC 4.0

Bibliotek och beredskap – material från KB

Det finns ett växande engagemang bland Sveriges bibliotek kring beredskap. Beredskap handlar om att skapa en robust verksamhet som kan fortsätta, även om förutsättningarna i omvärlden förändras. Detta har Kungliga biblioteket (KB) tittat närmare på.

De senaste åren har vi alla blivit påminda om hur sårbara vi kan vara vid förändringar i vår omvärld och i lokalsamhället. Flyktingkrisen 2015, pandemin, krigsutbrottet i Ukraina och återkommande extrema väderhändelser har påverkat oss alla, inte minst våra samhällsinstitutioner. Biblioteken har i sin roll som öppet rum och plats för informations- och kunskapsförmedling flera gånger fått hantera konsekvenserna av detta. Erfarenheterna från och åtgärderna för att hantera utvecklingen har gradvis blivit synligare i bibliotekens verksamhet och styrning, och det är angeläget att öka kunskapen om hur detta påverkar sektorn.

En viktig princip för Sveriges beredskap är att den som i normaltillstånd ansvarar för verksamheten också ansvarar för den vid kris eller höjd beredskap. Det innebär att det finns en begränsad möjlighet att från nationellt håll definiera bibliotekens roll i totalförsvaret. Men inom ramen för KB:s uppdrag om att ha nationell överblick över bibliotekssektorn har vi under 2023 undersökt folkbibliotekens pågående arbete med beredskap. Vi kan nu presentera en aktuell bild av hur folkbibliotek runt om i landet arbetar med frågan. Vi har också skapat ett par grundläggande lärresurser inom området, vilket har efterfrågats av biblioteken. Vi hoppas att detta sammantaget kan stödja det lokala arbetet med att skapa beredskap inför kris och höjd beredskap i biblioteksverksamheterna.

Oskar Laurin, chef för Enheten för bibliotekssamverkan, KB

Lärresurser

Folkbibliotekens arbete med beredskap

Artikeln sammanfattar de intervjuer med bibliotekschefer och säkerhetschefer som gjorts. I och med det kan KB också formulera ett antal slutsatser som är viktiga att vara medveten om när ett lokalt bibliotek påbörjar sitt arbete med beredskap.

Beredskap och totalförsvar ur ett biblioteksperspektiv

Kursen syftar till att höja kunskapen om hur Sverige är organiserat för att hantera kriser eller höjd beredskap.

Fri åsiktsbildning – samhällets mål och bibliotekens uppdrag

Kursen syftar till att öka kunskapen om bibliotekens uppdrag att verka för den fria åsiktsbildningen.

Ny film! Bibliotek och beredskap – Kartläggning och lärresurser från KB

Nu finns KB:s material Bibliotek och beredskap sammanfattat i en 20 minuter lång film.

Utöver detta har KB:s Vägledning till biblioteksplaner uppdaterats med ett avsnitt om beredskap i biblioteksplaner.

Lego-bilderna i de olika resurserna togs i samband med en workshop vid Marskonferensen 2023 där deltagarna skulle reflektera kring bibliotekens roll i en kris med hjälp av metoden Lego Serious Play.

Upphovsrätt och licens för innehåll på aktuell sida

Observera att innehållet (texten, bilder, video och så vidare) på sidan kan vara licensierad i enlighet med olika licenser.

Textinnehållet på denna sida är licensierat enligt Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell (CC BY-NC-SA 4.0).

Detta innebär att du:

 • får kopiera och dela vidare materialet i vilket medium eller format som helst
 • får remixa, återanvända och bygga på materialet
 • inte får använda det i kommersiella syfte och sammanhang
 • behöver dela det du skapar under samma licens.
 • inte behöver fråga om lov.

Om du bearbetar, delar eller använder texten behöver du:

 • Ge ett korrekt Erkännande
  • ange verkets namn,
  • anger vem som skapat verket,
  • anger länk till verkets ursprungsplats,
  • anger länk till upphovspersonens webbsida (frivilligt, men trevligt),
  • anger vilka delar som eventuellt är bearbetade
  • länkar till licensen.
 • IckeKommersiell
  • du får inte använda verket i kommersiella ändamål.
 • DelaLika
  • dela vidare under samma licens (CC-BY-SA 4.0) om du ändrar, remixar eller bygger vidare på materialet.

Ett korrekt erkännande skulle kunna se ut så här:

Allt du skulle vilja veta om Creative Commons, men varit för skraj att fråga om, av Ola Nilsson. Texten är licensierad med Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell (CC BY-NC-SA 4.0).

Bilderna är om inget annat anges (C) fotografen.

Kommentarer

Diskuterar ni beredskap på ert bibliotek?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt artikeln.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.