Gå direkt till innehållet
Bild: Eleonor Grenholm (c)

Ny film! Bibliotek och beredskap – Kartläggning och lärresurser från KB

Nu finns KB:s material Bibliotek och beredskap sammanfattat i en 20 minuter lång film. Filmen kan exempelvis användas som ett underlag för en gemensam kunskapshöjning på arbetsplatsen.

I filmen berättar Eleonor Grenholm och Lilit Nersesyan om den återuppbyggnad av det civila försvaret som sker just nu och hur bibliotek har en roll för att tillhandahålla och värna grundläggande samhälleliga tjänster och värderingar. I filmen sammanfattas också den kartläggning av hur svenska folkbibliotek arbetar med beredskap som KB genomförde under 2023.

Material om beredskap

Demokrati och delaktighet
5-30 min

Folkbibliotekens arbete med beredskap

Artikel

Det är en ökande skara av folkbibliotek som jobbar med beredskap och totalförsvar. Det är framförallt bibliotekets informationsförmedling och biblioteksrummets funktion som mötesplats som bedöms som prioriterade att fortgå i en krissituation. I denna artikel ger KB en aktuell bild av folkbibliotekens arbete med att skapa beredskap i sina verksamheter.

Artikeln sammanfattar de intervjuer med bibliotekschefer och säkerhetschefer som gjorts. I och med det kan KB också formulera ett antal slutsatser som är viktiga att vara medveten om när ett lokalt bibliotek påbörjar sitt arbete med beredskap.

Demokrati och delaktighet
5-30 min

Beredskap och totalförsvar ur ett biblioteksperspektiv

Kurs

Samhället har just nu ett starkt fokus på att skapa beredskap i sina verksamheter, så även bibliotek. Men hur ser samhällets planering ut inför kris, höjd beredskap eller krig? Hur hänger krisberedskap och totalförsvar ihop? Och hur kommer egentligen bibliotek och övriga verksamheter inom kultursektorn in i den samhälleliga planeringen för beredskap? I denna kurs får du lära dig mer om hur Sverige är organiserat för att hantera kriser eller höjd beredskap.

Denna kurs syftar till att höja kunskapen om hur Sverige är organiserat för att hantera kriser eller höjd beredskap.

Demokrati och delaktighet
5-30 min

Fri åsiktsbildning – samhällets mål och bibliotekens uppdrag

Kurs

Att verka för fri åsiktsbildning är grunden för bibliotekens verksamhet, det säger bibliotekslagen. Fri åsiktsbildning är också en grundlagsskyddad rättighet för den enskilde. Därför är det viktigt att alla biblioteksmedarbetare har en djup kunskap om begreppet fri åsiktsbildning. En bred kunskap om detta är också en förutsättning för att fördjupade samtal om bibliotekens roll i totalförsvaret ska kunna föras.

Denna kurs syftar till att öka kunskapen om bibliotekens uppdrag att verka för den fria åsiktsbildningen.

Utöver detta har KB:s Vägledning till biblioteksplaner uppdaterats med ett avsnitt om beredskap i biblioteksplaner.

Upphovsrätt och licens för innehåll på aktuell sida

Observera att innehållet (texten, bilder, video och så vidare) på sidan kan vara licensierad i enlighet med olika licenser.

Texten på denna sida är licensierat enligt Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0).

Detta innebär att du:

 • får kopiera och dela vidare materialet i vilket medium eller format som helst
 • får remixa, återanvända och bygga på materialet
 • får använda det i kommersiella syfte och sammanhang
 • inte behöver fråga om lov.

Om du bearbetar, delar eller använder texten:

 • Ge ett korrekt Erkännande
  • ange verkets namn,
  • ange vem som skapat verket,
  • ange länk till verkets ursprungsplats,
  • ange länk till upphovspersonens webbsida (frivilligt, men trevligt),
  • ange vilka delar som eventuellt är bearbetade
  • länka till licensen.

Ett korrekt erkännande skulle kunna se ut så här:

Allt du skulle vilja veta om Creative Commons, men varit för skraj att fråga om, av Ola Nilsson. Texten är licensierad med Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0).

Kommentarer

Arbetar ert bibliotek på något sätt med beredskapsfrågor?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt artikeln.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.